شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ترمینال ترانزیتی توانا قشم


www.herampey.com
شرکت مهندسين مشاور هرم پي
مطالعات و طراحی مجتمع تفریحی، آموزشی شرکت بیمه البرز - چالکرود رامسر ... سايت 12/5 هکتاری ترمينال ترانزيتي پنبه شرکت توانا قشم بندر شهيد رجایي
www.pmo.ir
راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی
94. 95. ن ﺗﻦ. ﻣﯿﻠﯿﻮ. واردات. ﺻﺎدرات. ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ. ﺟﻤﻊ. 1%. 1%. ١. ۴. % .... ﺑﺮﮔﺮدان . . درﺧﻮاﺳﺖ. ﻓﻀﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺟﻬﺖ. اﺣﺪاث. ﺳﺎﯾﺖ. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. اﺣﯿﺎ. ﺳﭙﺎﻫﺎن. و. ﺷﺮﮐﺖ ..... ﺗﻮاﻧﺎ ﻗﺸﻢ. آرﯾﺎ ﺑﻨﺪر. ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﮋم. ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ. ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ. س ﭘﺎﯾﺎ. ﭘﺎر. ي. ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻ. ك.
omran.azarestan.com
وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | خانه
وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | خانه.
seadulf.com
شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف - SeaDulf.com - SeaDulf Port ...
شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف - هرمزگان - بندرعباس - اسکله شهید رجایی. ... اندازی فاز اول و دوم ترمینال اختصاصی، اقدام به احداث و بهره برداری انبارهای مسقف مدرن  ...
psp.moe.gov.ir
ليست شركت‌های دارای پروانه‌ احداث مولدهای مقیاس کوچک تا پایان سال 94
8, 6, 6, شركت تعاوني 8669 توليد برق آذر نيرو, 8.38, مطابق قرارداد, آذربايجان ..... ابهر- جاده ترانزیتی ابهر - تاکستان - ورودی روستای حصار قاجار - جوار پست .... 230, 212, 4, شركت توانا انرژي البرز, 2.40, 94/2/8, قم, قم - منطقه خلجستان براي ..... 327, 298, 2, شركت توليد آب و برق قشم مپنا (1), 24.80, بهره برداری شده, هرمزگان, قشم - جهت ...
khabarpu.com
مهمترین و آخرین اخبار استان ها, جدیدترین اخبار استانی - خبر پو
بانک شهر در ردیف 100 شرکت برتر کشور .... توزیع بیش از 254 هزار پاکت شیر در سطح مدارس قشم ... تمایل تجار سیستان و بلوچستان جهت ترانزیت بار از طریق قطار به کشور پاکستان ... کودک اوتیسمی؛ توانا اما متفاوت/اوتیسم نقطه پایان نیست.
saoi.ir
دریافت لیست اعضا - انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته
لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته. FR052-01. [1]. ردیف. نام شرکت. نام مدیرعامل ... ایران ترابر. سید حسین میر محمد علی ...... نامداران ترابر. رادمرد افتخار.