شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت توس آزمون گستر شرق

www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - جوش گستر توس
جوش گستر توس. زير مجموعه: شرکت های مشاوره، خدمات مهندسی. مدير عامل: مهندس علوی. مدير R&D: مهندس احمدی. استان: خراسان رضوی. شهر: مشهد ...

metrology.isiri.gov.ir
آزمايشگاههاي آزمون دوره اي
ﺯﻧﺠﺎﻥ. ﺩﻗﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﺯﻧﮕﺎﻥ. 23. ﺳﻤﻨﺎﻥ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮ ﺩﻗﻴﻖ. 24. ﺳﻤﻨﺎﻥ. ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ. 25. ﻓﺎﺭﺱ ... ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ. 1. ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ. 2T. ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮﺱ. 2. 2T. ﺯﻧﺠﺎﻥ. ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﺩﻗﻴﻖ ﺯﻧﮕﺎﻥ. 3. ﻓﺎﺭﺱ.
www.keca.ir
شبکه های آبیاری و زهکشی - انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی
31 ا کتبر 2016 ... نام و مشخصات شرکت. پایه. 1. آب پوی ... زیست پویا گستر. مدیرعامل: مجید زرگر ... صبا پی گستر شرق (در حال اخذ گرید/مرحله تائید تهران). مدیرعامل: ...
www.iwnt.com
بازرسی - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
18 نوامبر 2015 ... شرکت بازرسی مهندسی باستیان سازه, وحید کبیری, تهران. شرکت آرتین جوش صنعت . مجتبی علیخانی, تهران. شركت بازرسي فني جوش گيلان سازه.
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های بازرسی غیر مخرب - آفتاب
هر روز هزاران مورد شرکت بازرسی غیر مخرب در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای ... طوبی تاك. بازرسی غیر مخرب. نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ.
isiri.org
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
14 آگوست 2016 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺰوﯾﻦ- ﻃﺒﻘﻪ دوم- اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﯿﻔﯿﺖ. 26. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻦ. ﮔﺴﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮج ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺴﺘﺮ آرﺗﺎ. ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮد. آﻣﻮزش دوره ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،.
parssaman.ir
پروژه های اجرایی - شركت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
7- بازرسی و کنترل کیفی بیمارستان امام حسین – مشاور شرکت همگون ... 18-بازرسي و كنترل كيفي جوش پروژه هاي ساختماني شركت دانشكار صنعت شرق (پروژه 48 ...
khrimt.ir
جدول فهرست شرکتهای دارنده پروانه آسانسور در استان
ردیف, نام شرکت, شماره پروانه, آدرس, تلفن, شماره تمدید پروانه, تاریخ پروانه, تاریخ تمدید پروانه ... ۱۴, ابتکار صنعت بارثاوا, 2/31067, بلوار فرهنگ - حد فاصل فرهنگ 10 و بلوار جلال آل احمد - پلاک .... بلوار مدرس-ساختمان شکوفا-واحد 504 ..... مشهد- خیابان سلمان فارسی – بین سلمان 2 وبابک – ساختمان پویان – پلاک 147 طبقه سوم – واحد 6 ...
metrology.isiri.gov.ir
آزمايشگاه هاي کاليبراسيون - مرکز اندازه شناسی
32, 9171722257, *, 7114550099, بوشهر-شهرک صنعتی 2-شرکت پایش اندازه گیری ... 021-76280016, تهران -خ آزادی- خوش شمالی- نیایش پ 95 طبقه اول, دقت سنج آسیا ... از پل همت-خ گلستان شرقی-کوچه بهران2-پ 10, شرکت دقت پوياي نوين, تهران, 64.