شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تکفام سازان طیف نور

irannano.org
ﺗﮑﻔﺎم ﺳﺎزان ﻃﯿﻒ ﻧﻮر
About us. ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﮑﻔﺎم. ﺳﺎزان. ﻃﯿﻒ. ﻧﻮر. در. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻃﯿﻒ. ﺳﻨﺠﯽ. ﻟﯿﺰري. واﻗﻊ. در. داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﯿﺪ. ﺑﻬﺸﺘﯽ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. از. ﺳﺎل. 1382. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ،. ﻧﻮآوري. و. ﺳﺎﺧﺖ.

irannano.org
تکفام سازان طیف نور - تجهیزات فناوری نانو | شرکت های تجهیزات ساز |
تکفام سازان طیف نور. نام شرکت, تکفام سازان طیف نور. سال تاسیس, 1393. زمینه فعالیت, تجهیزات ساز. مدیر عامل, سید حسن توسلی. پیوند ها. تجربه های موفق صنعتی  ...
www.takfamsazan.com
شرکت تکفام سازان شفا | تولید کننده کیت لیزر پیشرفته | صفحه ...
شرکت تکفام سازان شفا تولید کننده برترین کیت لیزر پیشرفته لیزر های نیمه هادی ... تولید طیف وسیعی از این لیزرها با مشخصات خروجی و کاربردهای مختلف جزو ...
tmsc.ir
کریدور | واحد ارزیابی محصولات | شرکت های دارای گواهی نانومقیاس
گواهینامه نانومقیاس. مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای ...
nano.ir
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | اخبار | حضور بیش از ۴۰ شرکت تجهیزات ...
25 آوريل 2015 ... دستگاه پلاسما استریلایزر شرکت یارنیکان صالح با فناوری استریلیزاسیون آب اکسیژنه در محیط پلاسما طراحی شده است و در فرایند تمیزکاری ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
تولیدی میکرو نرم افزار. نانو مواد. ####. سهروردی شمالی. -. قندی غربی. -. بعد از چهارراه سیبویه. -. 116. -. ساختمان میکرو. نرم افزار www.mna.ir####.
iranfair.com
صنعت چهارم - مجتمع پارس - نوروزی - 2 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین ...
13, 11, شرکت نوین طیف پرتو گستر, ####, تهران - تهران - جلال آل احمد ...... 255, 253, شرکت مهندسی محققان یاسین, ####, تهران - تهران - خیابان آزادی- ...
traffic.tehran.ir
رتبه شماره ثبت نام شرکت ردیف مدیر عامل 1 90133 علیرضا کلهر ...
15 مارس 2016 ... فهرست شرکت های پیمانکاری بزرگ. ) رسته راه و ابنیه ... مهندسی بتن سازان مهر. مجید انصاری فرد. #### ..... البرز سازانه. هومن پوردیان. 171010.