شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت جهان کاوشیار پرتو

iec-md.org
حكمت هاى دهگانه لقمان در قرآن - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن
... همراه آن حضرت به جنگ جالوت رفت, و در كشتن جالوت كه طاغوت آن عصر بود, شركت داشت. ... حكمت داراى معانى بسيار, و مفهوم گسترده است, از جمله: معرفت, شناخت اسرار جهان ... زمين را زنده نمايد, و همانند نور در تاريكى است كه انسان در پرتو آن, ميان مردم راه رود.

isti.ir
ﻓﻨﺎوري ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت زﯾﺴﺖ ( ) در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن 20
ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎي .... ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ. 1. اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ..... ﺟﺬب ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮري. ﭘﺰﺷﮑﯽ. F16K. A61C.
www.qom.ac.ir
گروه مهندسي معماري/ - دانشگاه قم
5- مشاور شهرك سازي در خوزستان در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 6- ------------ -- ... فرايند طراحي معماري- مباني نظري معماري – تاريخ معماري ايران و جهان – معماري اسلامي ... عنوان رساله: « روش سامانه اي در فرايند طراحي معماري در پرتو بينش اسلامي » .
www.rahnemaco.com
رهنما
در نوآوری دست و دلبازیم. در گفتن ایده‌هامون خسیس نیستیم چون می‌دونیم از همین حرف زدن‌هاست که نوآوری به وجود میاد. همیشه تشنه‌ایم. به موفقیت‌هامون افتخار می‌کنیم اما ...
www.iwnt.com
بازرسی - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
18 نوامبر 2015 ... شرکت بازرسی مهندسی باستیان سازه, وحید کبیری, تهران. شرکت آرتین جوش صنعت . مجتبی علیخانی, تهران. شركت بازرسي فني جوش گيلان سازه.
www.iwnt.com
پوسترها - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
مهندسين مشاور شالوده خاك گلستان. حسين عرب عامري, گرگان. شركت ايمن آزمون كاوش. عليرضا دماوندي, تهران. شرکت گاماراد. سيد آرش فردوس, تهران. شرکت پويا سنجش ...
engold.ui.ac.ir
لیست شرکت های اصفهان - دانشگاه اصفهان
11, فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه الکترونیک رایانه پویا, فاطمه عنایتی, اصفهان, 3112666419. 12, رسانه .... 92, پردازشگران داده آرای سپاهان, علیرضا سجادیه, اصفهان. 93, پرنیان .... 250, مهندسی بازرگانی توان تک سپاهان, پیروز شاهزیدی, اصفهان.
www.irantelecomfair.com
Stand Hall Number/ Company Name Number/ ﻧﺎp ﺷ;gt&ﮐﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎjه ﻏ ...
Telecommunication Company of Tehran - T.C.T. ارتباطات ... Mobile Communication Company of Iran - Hamrah Avval. ﺳﺎﻟﻦ .... مهندسی گویان افزار .... Site Sharing.
www.eccim.com
لیست اعضاء فعال اتاق بازرگانی
8 ا کتبر 2016 ... ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻋﺿﺎی ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 1395/7/17. ﻧﺎﻡ ﺷﺭﻛﺕ. ﻧﺎﻡ. ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﻲ. ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ... ﺁﺭﻭﻳﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﭘﺎﺭﺳﻳﺎﻥ .... ﺍﺳﭘﻳﻧﺭ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺍﻳﺯﺩ ﺩژ .... ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﻲ ﺁﻳﻠﻳﻥ ﮔﺳﺗﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻳﺎﻧﻪ.