شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت خدماتی رازی بندر


eppts.ir
شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان: صفحه اصلی
در ترمینال اختصاصی شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان، امکانات لازم جهت تخلیه تانکرها در چهار سکوی تخلیه و تمهیدات لازم جهت تخلیه از مخازن ذخیره به ...
www.razip.com
مجتمع پتروشیمی | شرکت پتروشیمی رازی
این واحد در اطراف ارتفاعات شهرستان مسجد سلیمان واقع شده است و گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع از هفت حلقه چاه قابل تامین می‌باشد که نزدیک‌ترین 5/0 کیلومتر و ...
www.razip.com
ارتباط با مدیران | شرکت پتروشیمی رازی
تلفن مستقیم: 061522-62454. دورنگار: 061522-62006. پست الکترونیکی: آدرس: بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161 ...
www.razi24.ir
بیمه رازی ارائه دهنده خدمات بیمه ای
رازی همراه جهت دریافت نرم افزار "رازی همراه" نسخه مورد نیاز را انتخاب نمایید ... اخذ نمایندگی بیمه رازی اخذ نمایندگی بیمه رازی: شرکت بیمه رازی در نظر دارد جهت توسعه  ...
www.razip.com
شرکت پتروشیمی رازی
مجتمع پتروشیمی رازی تولیدکننده کودهای ازته و فسفاته و مواد شیمیایی دیگر.
www.petrochem-ir.net
آدرس مجتمعها و محل تحویل کالا | شرکت بازرگانی پتروشیمی
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان _ انبار امانی رباط کریم. بندر امام خمینی ... بازرگانی پتروشیمی _ مخازن پتروشیمی رازی/ تولید آریا فسفریک جنوب. تهران - خیابان ...