شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت داروگر سعادت آباد میدان کاج


www.sahmazin.com
آدرس ﻓﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ 0511- 0511-8717228- 8717006 ...
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﮑﺲ. آدرس. آﺑﺎدﮔﺮان اﯾﺮان. اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪى. ﻗﺰل داﻏﯽ ... اﺷﺘﺎد. اﯾﺮان. اﺷﺘﺎد ﻣﻮﺗﻮرز. اﮐﺒﺮ ﺗﻌﻂﯿﻠﯽ. 22869412-13. 22869417. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ. -. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎرى.
de.uast.ac.ir
Sheet1 - معاونت آموزشی - دانشگاه جامع علمی کاربردی
23, اردبیل, گرمی, وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, دانشگاه جامع علمی - كاربردی ..... قالبهای صنعتی ایران خودرو مركز آموزش علمی - كاربردی شركت قالب‌های صنعتی ایران  ...
www.kafsa.com
وب سایت رسمی شرکت داروگر - هلدینگ داروگر
وب سایت گروه شرکت های کف راه اندازی شد. این وب سایت در حال بروزرسانی بوده و هر روز اطلاعات جدید در سایت بارگذاری می شود. لطفا با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود در  ...
www.estekhtam.com
استخدام گروه شرکت کف 93 | استخدام
1 نوامبر 2014 ... گروه شرکتهای هلدینگ کف (داروگر) به منظور تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیرو به شرح زیر می نماید. استخدام شرکت کف داروگر.
www.syndipharma.org
شرکتهای تولیدی عضو سندیکا
4 جولای 2016 ... شرکت, مدیر عامل, آدرس پستی, تلفن, فاکس, سایت. اکسیر, دکتر مهدی ... آریا, دکتر رحیم شبستری, کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج. خ داروپخش.
www.hadi-institute.ir
آدرس و شماره تلفن مراکز
ﺗﻬﺮان. ) ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺷﺮﻓﻲ. اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ. -. ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﻤﺖ. -. ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎرك. -. ﺷﻬﺮك ﻫﻤﺎ. -. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﺸﺘﺎزان آﻳﻴﻦ. زﻧﺪﮔﻲ. ٤٤٢٤١٣٣١. ٠٢١. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮاوري روﻏﻦ و.
www.uswr.ac.ir
خیابان شهید با - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ساختمان پیشتازان آیین زندگی. 44241331-44235121. 28. مركز آموزش علمی. -. كاربردی شركت تعاونی. كارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران. تهران،خیابان استاد ...
iranfair.com
Sheet1 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
16 سپتامبر 2016 ... 21, 19, شرکت مروارید کویر ایوانکی ( شکلات برنوتی), تولید شکلات .... 69, 67, شرکت کیک اکباتان, تولید کننده انواع کیک لایه ای و سوییس ...
fdo.tums.ac.ir
فهرست آزمايشگاههاي مجاز ( مراکز تولیدی) تأييد صلاحيت شده
شرکت عطر آگین. -. -. تهران. -. میرداماد بین مدرس و. آفریقا شماره. 582. 88599281. 88952111. 88591595. 5. تولیدی بازرگانی. بوشهر. صدیقه جعفری. صدیقه درویش.