شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دلوار افزار کیش


www.arianaltd.com
نمونه سایت و پورتال های طراحی شده - شرکت آریانا
واحد نرم افزاری شرکت آریانا در زمینه طراحی وب و همچنین طراحی پورتال ( پرتال ) با شرکتها و ... شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش .... شرکت دلوار افزار انرژی.
www.ronass.com
صفحه دوم - شرکت رنگ سازي روناس
شرکت محترم توليد ادوات کشاورزي اراک (تاکا). 154 ... شرکت محترم جندي شاپور .... تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان وزيري خيابان کاووسي مجتمع اداري کاووسي کد ...
www.delvarafzar.com
دلوار افزار | Delvar Afzar - Delvar Afzar Official Website - دلوار افزار
در حال حاضر گروه صنعتی دلوارافزار مشتمل بر 18 شرکت می باشد که هریک از شرکتهای تابعه در یک زمینه تخصصی از جمله، طراحی، اجرا و نصب واحدهای تفکیک ...
htcd.tums.ac.ir
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺖ دﻟﻮار اﻓﺰار
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ دﻟﻮار اﻓﺰار. 1-1 -. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ. ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻟﻮاراﻓﺰار در ﺳﺎل. 1378. ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن. ﺑﺎ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي. PSA. 1. ،. ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ.
www.nosa.com
مشتریان سیستم مالی یکپارچه نوسا در استان تهران
... شرکت پارسیان نوین تک آسانبر; شرکت پاسارگاد خودرو هخامنشی; شرکت پترو .... شرکت مهندسین مشاور مانزیست مهراز; شرکت ناوک شهاب شرق; شرکت نسیم ایمان ..... شركت لارا; شركت لبنيات چوپان; شركت ليزينگ حمايت ايران خودرو; شركت مارتك ...
www.iranoilshow.org
لیست شرکت کنندگان ایرانی - نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش ...
1, شركت كنندگان ايراني. 2, ابزار کنترل ارشیا. 3, اتحادیه صادرکنندگان فرآورده ..... 908, مهندسی و مدیریت پندارتک. 909, مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی.