شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دوزیمتری پرتوهای پارسیان

donya-e-eqtesad.com
یک زن افغان برنده جایزه نوآوری سال 2016 انگلستان شد
28 نوامبر 2016 ... یک زن افغان از دانشگاه ساری (surrey) انگلستان که یک روش پرتو ... دوزیمتری به میزان جذب پرتوها توسط سلول‌ها گفته شده و در واقع روشی ... پارسیان سه بار لرزید‌ · ۹۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۶ کشته شدند .... اجرا گروه شرکت های راهبر.

www.mfa.gov.ir
وزارت امورخارجه - اخبار > دومین گزارش سه ماهه از اجرای برجام به کمیسیون ...
16 جولای 2016 ... بخشی از چارچوب‌های اولیه طراحی برای طرف چینی ارسال شده و شرکت اتمی .... (کمیته استانداردهای ایمنی پسماند)، RASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) و ... استاندارد اولیه در زمینه دوزیمتری چشمه‌های براکی تراپی در برزیل بازدید نمودند. ..... سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پارس کوهان دیار پارسیان و شرکت POSCO در ...
www.farsnews.com
توسط وزارت خارجه صورت گرفت ارائه گزارش ۴۲ صفحه‌ای سه ماهه دوم اجرای ...
16 جولای 2016 ... پس از اجرای برجام ایران نمایندگان سازمان برای شرکت در کلیه 46 پروژه دعوت شده‌اند. ... استانداردهای ایمنی پسماند)،RASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) وTRANSSC ... استاندارد اولیه در زمینه دوزیمتری چشمه‌های براکی تراپی در برزیل بازدید نمودند. ..... سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پارس کوهان دیار پارسیان و شرکت ...
iranngonews.persianblog.ir
آرشیو خبرها - اخبار سازمان های غیردولتی ایران
۱۳٩٥/٧/۱۱ :: شرکت انجمن حامی در ششمین اجلاس منطقه ای شبکه حقوق پناهندگان آسیا » ۱۳٩٥/٧/٥ .... ۱۳٩۳/۱٢/٦ :: مشهد: برگزاری کارگاه دوزیمتری بالینی پرتو الکترون ... ۱۳٩۳/۱٠/۱٥ :: تهران: نمایش فیلم شمپانزه در حمایت از مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان
www.partopayesh.com
شرکت تجهیزات پرتوپایش
آغاز به کار بخش دزیمتری فردی ، ويژه مراکز کار با پرتو گاما و ايکس از اول آذر ماه ... اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر ارائه خدمات دزیمتری در شرکت پرتوپایش.
iamp.ir
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣـــﻪ رﺳـــﻤﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ ﻓﯿـﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾﺮان 1388 33 ،
15 جولای 2001 ... ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺰﯾ. ﺴﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮ. ی. ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ..... ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن. – ..... دزﯾﻤﺘﺮی ﺑﯿﻮ ﻟﻮژﯾﮏ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ دﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﺎدت ...
darman.sums.ac.ir
فرم قرارداد اشتراک فیلم بج
لطفا قبل از تکمیل، به شرایط اشتراک فیلم بج مندرج در پشت این فرم توجه فرمائید . نام مرکز. : کد اقتصادی ... شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان. واریز گردد.
www.aeoi.org.ir
سازمان انرژی اتمی-مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
2, شرکت پارسیان, خدمات فیلم بج, 88639904. 3, شرکت پرتوپایش, خدمات TLD, 22293000. 4, شرکت سوخت راکتورهای هسته ای, خدمات TLD, 85591000 031- 38916366.
htcd.tums.ac.ir
جدول سطوح حمایت شرکت‌ها - وبسایت فن بازار ملی سلامت
5, شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر (NBTF), نانو حاملهای زیستی - داروهای پیشرفته, اسپری .... 101, دانا کاسیان لرستان, دارو سازی, روغن شتر مرغ الیویکس.