شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت راهسازی هراز


www.irta.ir
انجمن تونل ایران
گفتگوی انجمن تونل ایران با مجری، مشاور و پیمانکار پروژه تعریض جاده هراز. روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با حضور آقایان مهندس کریمی، مهندس شمسی و آقای ... مهندسین مشاور پایداری سازه و راه ( پاسار).
www.navdisrah.com
مشارکت‌ها | ناودیس راه
شر کت بین المللی نام آوران راه و ابنیه در سال 1385 تاسیس گردید .سهام داران شرکت عبارتند از: نام آوران مهندسی ، گروه مهندسی مشاور هراز راه ، شرکت ناودیس راه و شرکت ...