شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت روغن کشی بهپاک


sena.ir
Sena.ir | بورس | پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران | بهپاک به ...
7 آگوست 2016 ... شرکت بهپاک در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور، از فهرست ... از شرکت‌های تابعه شرکت توسعه صنایع بهشهر به‌شمار می‌رود که فعالیت ...
bidc.ir
سال 1392 - شرکت توسعه صنایع بهشهر
20 مارس 2014 ... ﺻﻨﻌﺖ. و. ﯾﺟﺎ. ﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل. 1392. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎ. ﯾ. ﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان. ﯽﮑﯾ ..... ﺑﻬﭙﺎك. ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﭙﺎك در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ. ####. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
www.behpak.com
تاريخچه شركت و فعاليت - BEHPAK IND. CO. - شرکت صنعتی بهپاک
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ #### به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 84 مورخ #### در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ...
www.ivoia.com
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در احکامی جداگانه مدیران اجرایی کالاهای اساسی گندم، شکر، روغن و برنج را جهت تنظیم بازار، رصد به روز آمار و ارقام ذخائر و رعایت ...
www.big-ic.com
صنعتی بهپاک - شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
تاريخچه: شركت صنعتی بهپاك (سهامی عام) درتـاریخ #### تحت شماره 84 در اداره ثبت شركتهای شهرستان بهــشهر به ثبت رسیده است و طبق تصمیم مجمع عـمومی ...
www.oilepa.com
شرکت صنعتی بهپاک - انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران
7 جولای 2014 ... ۱- شرکت صنعتی بهپاک (هلدینگ) ۲- شرکت مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک ... مازندران ، بهشهر ، بلوار شهید هاشمی نژاد ، کدپستی:۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱ ... پست الکترونیکی: info[at]behpak.com سایت اینترنتی: www.behpak.com.
www.codal.ir
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﭙﺎك (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) - Codal
21 دسامبر 2014 ... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان. (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص). ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎﻻزاده .... ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﭙﺎك ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﻧﺎﺷﯽ. از اﺗﺨﺎذ.
www.behpak.com
BEHPAK IND. CO. - شرکت صنعتی بهپاک
شرکت صنعتی بهپاک بهشهر میزبان جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران پایگاه بسیج شهید فکوری شرکت صنعتی بهپاک روز سه شنبه مورخ #### میزبان ...
fa.sabahi.com
پروژه | fa.sabahi.com
کارخانه خوراک دان و علوفه شرق - بیرجند. کارخانه خوراک جوان دارو - اراک. کارخانه خوراک آبزیان طعام سازان بندر- بوشهر. سیلوی گهردانه شرق - مشهد. سیلوی حق آشخانه - ...