شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت رکیندژ

rakindej.ir
درباره رکیندژ – رکیندژ
شرکت رکیندژ در تیرماه سال 1374 با هدف ارائه خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی، تحت شماره 114266 در اداره ...

rakindej.ir
پروژه های در دست اجرا – رکیندژ
سایت رسمی شرکت رکیندژ (سهامی خاص). صفحه نخست · درباره رکیندژ · چشم انداز و ماموریت · اعضای هیات مدیره · ساختار سازمانی · گواهی نامه ها · گواهی‌نامه ایزو 9001 ...
rakindej.ir
پروژه ها – رکیندژ
سایت رسمی شرکت رکیندژ (سهامی خاص). صفحه نخست · درباره رکیندژ · چشم انداز و ماموریت · اعضای هیات مدیره · ساختار سازمانی · گواهی نامه ها · گواهی‌نامه ایزو 9001 ...
rakindej.ir
رکیندژ
درباره رکیندژ. شرکت رکیندژ با بیش از 20 سال سابقه‌ی درخشان در زمینه‌ی ابنیه و تاسیسات، مدیریت پروژه و تامین تجهیزات، همواره در ... اطلاعات بیشتر. engineer ...
daf.zaums.ac.ir
عنوان پروژه : بيمارستان 64 تختخوابي نیکشهر
ﻣﺸﺎور. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. زﯾﺮﺑﻨﺎ. (. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻣﺤﻞ. اﺟﺮاء. ﻧﺎم ﭘﺮوژه. 35. %. ####. ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ. ﻣﺸﺎور اﯾﻠﻮد. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ. ﺳﺎزان اﻓﻼك. 5162. زاﻫﺪان. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻮق. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ.
www.dres.ir
پايه 1 ساختمان
27 آوريل 2008 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3 ... ﺗﻬﺮان ـﺦ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭘﻞ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ واﺣﺪ206و#### ..... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﯾﺴﻮن.