شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت زرکشت پایدار


www.qom.ac.ir
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮ
4 سپتامبر 2013 ... ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور زرﻛﺸﺖ. ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : آﻗﺎﻳــﺎن. : ﻣﻬﻨــﺪس ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪي اﻣﻴﻨــﻲ، ﻣﻬﻨــﺪس ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻲ ﭘﻮرﻣﺤﺴــﻨﻲ، ﻣﻬﻨــﺪس ﻛﻴﺨﺴــﺮو ﻓﺮﺟــﻮدي،.
www.nigceng.ir
مشاوران - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
رضا طباطبائي. 22054912. زركشت پايدار. محمد مهدي اميني. 8032138 88048653. ساختار فردا. محمدحسن شباک. ۸۸۸۷۲۴۹۱-2. سازه. سهيل شعباني. 88739924 88733109 .
www.agroshop.ir
خدمات فني، مهندسي
سبزپوشان پایدار. تعاونی خدمات فنی ... تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی شرکت فنی مهندسی کشاورزی نیایش موج آرام. مشاوره و اجرای کلیه زمینه های ... خدمات مشاوره فنی مهندسی و دامپروری - باغبانی - گیاهپزشکی زرکشت مهرآساد. انجام خدمات مشاوره ای در ...
economist.ir
ادامه - موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد
كارشناس طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سد سنگ‌سیاه دهگلان، مهندسین مشاور ... كارشناس طرح جامع گردشگری منطقه نمونه تله‌كابين زردكوه، ابنيه طراحان البرز، 1390 ... كارشناس طرح راهبردی- ساختاری منطقه نمونه گردشگري آوج و آبگرم، شرکت شهرازان، 1388 ...
www.arzeshmand.com
بانک اطلاعات گروه مهندسان مشاور - ارزشمند، بانک اطلاعات شرکت ها ...
نام شرکت, مدیر عامل, تلفن. ستیران, عبدالکریم ... مهندسین مشاور هامون گستر صنعت, غلامرضا وکیل آزاد, ٨٨۵٣٤٦٧٣-٨. بینا پرتو ... اویسی, ٨٢١٧٢٢٢٢. معماری ابنیه نو آفرین (مانا), علیرضا سبزیکاری, ٢٢٠۵٠١٢٩ .... نگر اندیش نوین, محمد عمویی, ٨٨۵١١٤۵۵.
www.daneshbonyan.ir
دانش بنیان
سامانه ارزیابی شیوهی اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان راه اندازی شد ...
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد مالی ویژه حمایت از شرکتهای دانش بنیان،
تاسیس ...