شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت زرینه اوباتو


www.robatmakhzan.com
مشتریان و همکاران - شرکت رباط مخزن
۱۰- شرکت فرآورده های لبنی سلماس. ۱۱- شرکت آستان قدس رضوی. ۱۲- شرکت پاکبان. ۱۳- شرکت کازئینات. ۱۴- شرکت زرینه اوباتو. ۱۵- شرکت گلا آمل. ۱۶- شرکت اوژن.
khabarfarsi.com
جدیدترین خبرهای شهرستان سقز | خبر فارسی
کیانی از وجود 4 مرکز رشد و 28 شرکت دانش بنیان که در مرحله پیش رشد قرار دارند ..... 2/1 میلیمتر، بیجار 1/9 میلیمتر، مریوان 6/5 میلیمتر، زرینه اوباتو 2 میلیمتر، ...
www.irancaves.ir
غارهای کردستان - گزارش پیمایش چند غار در کردستان - غارهای ایران
پس از ورود به جاده سقز و طی مسافتی در حدود 22 کیلومتر به زرینه اوباتو رسیدیم و بلافاصله در خروجی زرینه اوباتو و جنب پاسگاه پلیس راه وارد جاده ای فرعی و آسفالته در سمت راست می شویم که ما را به سمت محل ..... اسامی نفرات شرکت کننده در این برنامه