شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی آژند بنا

mazeco.ir
خانه هوشمند ماز
خانه هوشمند ماز | ارائه دهنده خدمات هوشمند سازی ساختمان و مکان های اداری. ... متخصص و متعهد و همچنین ترویج فرهنگ هوشمند سازی در رشت و گیلان در میان علاقه مندان، شرکت خانه هوشمند ماز نماینده رسمی محصولات HDL در رشت و گیلان ... فنی و مهندسی هوشمند پارس.

fars.isna.ir
ابلاغ تفاهم‌نامه تامين مالي احداث آزادراه لامرد پارسيان - فارس - ایسنا
باقري‌فرد افزود: شرکت آژند بنای خاتم به عنوان یک سرمایه‌گذار بومی برای احداث این آزاد راه وارد عمل شده و 100 درصد اعتبارات آن را تامین خواهد کرد و در ادامه ملزم به ...
ajandazar.com
شرکت ساختمانی آژند آذربرزین | پیمان کار ساختمان و تاسیسات
به وب سایت شرکت ساختمانی آژند خوش آمدید ... در ایران / تهران با نام تجاری شرکت ساختمانی آژند در حوزه پیمانکاری ساختمان و تاسیسات تاسیس شد. ... انجمن بتن ایران  ...
www.nafice.com
طراحی رزومه شرکت ساختمانی آژند | شرکت تبلیغاتی نفیس گرافیک
21 نوامبر 2016 ... طراحی رزومه شرکت ساختمانی آژند نمونه کار صفحه اصلی. نوع پروژه: ... طراحی رزومه پروژه های شرکت ساختمانی آژند به زبان انگلیسی. catalog-bergo.
new.tse.ir
ﻓﻬﺮﺳﺖ - بورس اوراق بهادار تهران
27 فوریه 2005 ... ﺗﻬﺮان. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎﻣﻲ. ﻋﺎم. و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ آژﻧﺪ. " ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ... رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﭘﺎﻳﻞ ﻛﺎر ..... رآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ و اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ.
www.irsce.org
دانلود آخرین لیست الفبایی اعضا - جامعه مهندسان مشاور ایران
ﺁﺏ ﺧﺎﻙ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ: ﺁﻗﺎﻱ ... ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏ ﺧﺎﻙ. ﺗﻠﻔﻦ: 11 ... ﺁﺏ ﺧﺎﻙ ﻛﺎﻭﺵ. ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ: ﺁﻗﺎ. ﻱ ... ####Email: 3Ttehran@abrance.com3T ..... ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎﻙ ﺑﻴﺴﺘﻮﻥ. ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ:.
www.tceo.ir
سازندگان حقوقی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
11 دسامبر 2016 ... ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎر. ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﭘﺎﻳﻪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ. ﺗﻠﻔﻦ ..... آﺑﺎداﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ..... ####. ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮي از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد. 183. ﭘﻲ اﺷﻞ ﺳﺎزه. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود. رﺳﻮل اﺻﻐﺮي .... ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺮم ﻓﻼت ﺗﺘﻴﺲ. ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص.
www.irnest.ir
مصالح / ليست دسته بندي خدمات / ليست ارائه دهندگان شرکتهای ...
ابنيه گستر سازان آراد (1) اتاپ (1) .... بن آرمه (1) بن چين تهران (1) بنا مهندسي ساختمان (1) بنا گستر (1) بناب مشهد (1) ..... شركت تعاوني مسكن مخابرات استان زنجان (1)
shahrsazi.tehran.ir
Sheet1
1, نام شرکت, شماره عضویت, شماره پروانه اشتغال, تلفن .... 83, مهندسين مشاور وادي سبز شمال-مسئوليت محدود, 46356ح10, ####, ####141, مهندسين مشاور طرح سيماي پويا شهر-مسؤليت محدود, 56874ح10, ####, ####360 , مهندسين مشاور پوژمان طراحان سدروس -سهامي خاص, 80985ح10, ####, ####.
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0