شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی خودیار

agriservices.ir
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - شرکت مادر تخصصی خدمات ...
ماده 2 - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات ..... ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( ( خودياري به ..... از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) اين قانون اقدام خواهد شد .

fa.wikipedia.org
شهرهای ساسانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شاهان ساسانی به شهرسازی دلبستگی داشتند و توجه بسیار به ساختمان شهرها و آبادانی داشته‌اند و تقریباً ... پادشاهان ساسانی به تدریج شهرهای خودیار را تسخیر کرده و به ساختن شهرهای جدید همت گماشتند. ...... تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. pp.
www.armanshahrjournal.com
اصل مقاله (2259 K)
25 ژوئن 2012 ... CAتغییرات کاربری زمین، سلول های خودیار) واژگان کلیدی: ... اراضی ساخته شده شهری، کاربری زمین، تراکم ساختمانی، می توانند روشنگر باشند. ..... Sharestan, 2007( طرح تفصیلی، از سوی شرکت های تعاونی، سازمان ها و نهادهای دولتی و ...
www.irnest.ir
مصالح / ليست دسته بندي خدمات / ليست ارائه دهندگان شرکتهای ...
ابنيه گستر سازان آراد (1) اتاپ (1) .... بن آرمه (1) بن چين تهران (1) بنا مهندسي ساختمان (1) بنا گستر (1) بناب مشهد (1) ..... شركت تعاوني مسكن مخابرات استان زنجان (1)
www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - سینی و نردبان کابل الوند
پروژه ترمینال حجاج فرودگاه بین المللی مهر آباد - پیمانکار شرکت تحکیم فرجام ... پروژه ساختمان اداری شهرداری تهران خیابان کارگر - پیمانکار شرکت خاوران
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// 19699//. 57. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. 22293294 ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. 88608579. 88608649.
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...