شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی سنگتاش


pnu.ac.ir
حسن - دانشگاه پیام نور
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ... ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎري واﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﺳﺎل. 1386 ... ﺑﻨــــﻪ زﻣــــﻴﻦ ، ﺳــــﻨﮓ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛــــﺎﻛﺮود رودﺳــــﺮ، ﺳــــﻨﮓ ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳــــﻨﮓ ﺗــــﺎش ،. ﺳﻨﮓ.
shzbms.com
ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻮ
ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ... ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
tcproject.nigc.ir
پيمانها - تاسیسات تقویت فشار گاز
شهيد مصطفوي, پوشش سايبان كمپرسور،سقف مخازن روغن شهيد مصطفوي, شركت ... طراحي،اجرا خيابان دسترسي و سيستم روشنايي ايستگاه ساوه, ارگ سازان, 790647, c.
www.nigceng.ir
پیمانکاران - مهندسی و توسعه گاز ایران مهندسی و توسعه گاز ایران
شرکت مهندسی توسعه گاز ایران · صفحه اصلی ... 22082154. ايتوك ايران ... توسعه آب و گاز ايران ... راديو گرافي صنعتي ايران · رامشير ... سديد ارتباط گستر. نصرت ا ...
www.morsalghaleb.com
مشتریان
موسسه شهید رجایی. شرکت کیسون, شرکت خلخال دشت, شرکت اتحاد عمران پارس, آتی ساز(اتی پی). جنرال مکانیک. بتن نادر, آگسا, سایه بتن, دانشگاه آزاد اسلامی.
www.bhrc.ac.ir
دارندگان گواهینامه فنی - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
ايران آرمه كو, سيستم MPS پانل سيماني محافظ پلي‌استايرن سقفي با عرض ٥٠ ... 200 به رنگ طوسی در کاربري B تولیدي شرکت صبا لوله زنجان با نام تجاري صبا لوله زنجان ..... راه و ساختمانی ماردین گستر, آسفالت, قير و آسفالت, قیر و آسفالت, 023- ...
www.dres.ir
پايه 1 ساختمان
27 آوريل 2008 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3 ... ﺗﻬﺮان ـﺦ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭘﻞ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ واﺣﺪ206و301. 31 ..... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﯾﺴﻮن.