شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی پیوندگران امید

www.nrap.gov.af
Download - NRAP
ﻠﻮﻣﺘﺮ. ﺳﺮک اﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﻃﺒﻘﻪ اﺳﻔﺎﻟﺖ آن. 5. ﺳﺎﻧﺘ. ﻲ. ﻣﺘﺮ ﻣ. ﯿ. ﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺮا ﺑ. ﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ. ي. آﺑﺮو آن از ر. ﯾ. ﮓ ... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﺣﯿﺪري دارﻧﺪه ﺟﻮاز ﻧ. ﻤﺒﺮ ... ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺳرﮐﺳﺎزى اﻣﯾد آرﺷﯾﺎ.

www.omidcdco.com
شرکت توسعه و عمران اميد
دريافت سه نشان بين المللي و ملي توسط شركت توسعه و عمران اميد در سومين اجلاس ... در روزهاي يك شنبه و دوشنبه مورخ ۱۴و ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵، جلسات بازديد از شركت توسط ...
www.nima-ac.com
پروژه های خاص - شرکت نیما تهویه آرا
مسجد جعفری گیشا. هواساز - ایرواشـــر. تهران. 60. پروژه سارینا. هواساز ، فن کویل کانالی و اگزاست فن. کیش. 61. مجتمع تجاری اداری شهر - شرکت پیوندگران امید. هواساز.
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های پیمانکاران ساختمان - آفتاب
هر روز هزاران مورد شرکت پیمانکاران ساختمان در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود ... نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا ساختمان گلستان طبقه دوم  ...
www.irmpha.com
انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان استان تهران - س
6225064-0221. 6223832-0221. فیروزکوه، شهرک ولیعصر، نبش کوچه کمندی، دفتر شرکت زیباساخت. ساختمانی سازانه بتن, محمدسعید ذوالفقاری پور. 88410486.
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// 19699//. 57. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. 22293294 ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. 88608579. 88608649.