شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سخت آژند (سهامی عام)


www.iranbourse.com
سخت‌ آژند ثاژن - بورس اوراق بهادار تهران
سخت‌ آژند (ثاژن) قيمت پاياني: 3,620 درصد تغيير: 2.12 وضعیت :مجاز [ روند توقف و گشایش] ... شركت سرمايه گذاري دليران پارس)سهامي خاص(, 26,312,900, ۶.۵۸.
www.codal.ir
معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سخت آژند (ثاژن )
30 آوريل 2016 ... شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت, شرکت سرمايه گذاري توسعه و ... شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام), شرکت سرمايه گذاري دليران ...
new.tse.ir
ﻓﻬﺮﺳﺖ - بورس اوراق بهادار تهران
27 فوریه 2005 ... ﺗﻬﺮان. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎﻣﻲ. ﻋﺎم. و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ آژﻧﺪ. " ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ... رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﭘﺎﻳﻞ ﻛﺎر ..... رآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ و اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ.
www.middleeastbank.ir
اعضای هیات مدیره - بانک خاورميانه
عضو غیر موظف هیات مدیره، بانک کارآفرین; مدیر عامل، شرکت خدمات مالی ایران هدایت; مدیر ... رئیس هیات مدیره، شرکت پارس پلیکان فیروزه; موسس و مدیرعامل، شرکت ...
www.s-ajand.com
سخت آژند
شرکت سخت آژند،سخت آژند. ... شركت سخت آژند (سهامی عام) در سال 1374 با هدف ايجاد مجموعه‌اي جهت مديريت سرمايه‌گذاري در ساخت مجتمع‌هاي. مسكوني، تجاري و اداري در ايران و  ...
www.tsetmc.com
.:TSETMC:. :: سهامداران فعال
نمايش فهرست. سهامداران فعال. نام, سهامدار, تعداد سهام, تغییر.