شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سخت اژند


www.ghatreh.com
اعلام دلایل افزایش پیش بینی 96 سخت آژند | شرکت سخت آژند نخستین
5 ا کتبر 2016 ... شرکت سخت آژند نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را در مقایسه با سال مالی سال گذشته افزایشی پیش ... بنای یادبودی برای این فناوری ها!
www.codal.ir
معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سخت آژند (ثاژن )
30 آوريل 2016 ... شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت, شرکت سرمايه گذاري توسعه و ... شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام), شرکت سرمايه گذاري دليران ...
new.tse.ir
ﻓﻬﺮﺳﺖ - بورس اوراق بهادار تهران
27 فوریه 2005 ... ﺗﻬﺮان. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎﻣﻲ. ﻋﺎم. و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ آژﻧﺪ. " ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ... رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﭘﺎﻳﻞ ﻛﺎر ..... رآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ و اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ.
www.s-ajand.com
سخت آژند
شرکت سخت آژند،سخت آژند. ... شركت سخت آژند (سهامی عام) در سال 1374 با هدف ايجاد مجموعه‌اي جهت مديريت سرمايه‌گذاري در ساخت مجتمع‌هاي. مسكوني، تجاري و اداري در ايران و  ...