شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سلولزی شکوه


skums.ac.ir
æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ¡ ÏÑãÇä æ ÂãæÒÔ ÒÔßí - دانشگاه علوم پزشکی ...
ﺳـﻠﻮﻟﺰی ﺗﻬـﯿﻪ ﮔـﺮدﯾﺪه ﻧﺘـﯿﺠﻪ ﺗﻼﺷـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل. 1379 ... ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺷﮑﻮه و. ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﻤﻦ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻮﯾﻨﺪه آراﯾﺸﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ ﺑﻠﻮرﯾﺎن. ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.
www.torbath.ac.ir
ن نمونه 1393 صادرکنندگا صادرکنندگان نمونه سال1393
شکوه بناب. گروه صنعتی اترك شیمی شرق ... این شرکت در 7 دوره به عنوان صادر کننده نمونه ملی درحوزه خدمات فني و مهندسي انتخاب شده است. همچنین. در رتبه 191 جهانی ، ...
www.marinasun.ir
شرکت صنایع سلولزی ماریناسان - صفحه نخست
green product; شرکت ماریناسان در یک نگاه; خانواده; brandbartar; گواهینامه ... درروز هجدهم فروردین ماه در محل کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان دیدار نوروزی دکتر ...
www.iahci.ir
اعضاء - انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
نام شرکت, مدير عامل, نام محصول, آدرس, تلفن و فکس .... نوظهــور, علی محمدي, نرمــه, تهران- جاده قديم كرج- منطقه شادآباد - پشت كارخانه شيرپاستوريزه – خيابان هفده ...
www.ntpi.ir
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش کشور - برندگان دوره هفتم تندیس ...
لیست شرکت های توزیع و پخش برنده در دوره هفتم تندیس دیموند 1393. ... شرکت صنایع غذایی شیر پاستوریزه آذرنوش شرق(کوهساران). برتر. تولید- پخش. استانی.
golrizpaper.com
وب سایت رسمی و اختصاصی شرکت گلریز
توليدكننده محصولات كاغذي و بهداشتي شامل : انواع دستمال كاغذي ، پوشك بچه ،و نوار بهداشتي با نام تجاري گلريز و ... شرکت صنایع تولیدات کاغذی گلریز خراسان.