شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شاردین آفرین

dmr.ir
استانداردها – رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق
30 مه 2016 ... شرکت بیرو وریتاس تهران-خیابان افریقا -کوچه گلدان -پلاک ۸ طبقه ۲ کد پستی ... نمابر-۲۲۰۵۷۳۵۲ شرکت بازرسی بین المللی شاردین افرین (اس .آ.

new.tse.ir
ﮐﻮ ﮔﺰارش ﭘﺬﯾﺮش و درج ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﮑ 1
6 آوريل 2004 ... ﺷﺮﮐﺖ راﻫﺒﺎﻧﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎروران، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﯿﻮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎردﯾﻦ آﻓﺮﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ. SGS. اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮه، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺴﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت.
www.tccim.ir
قانون حمل و نقل و بيمه و بازرسي - اتاق تهران
ﺩﻭﻡ. ﺣﻤﻞ. ﻭﻧﻘﻞ. ﻛﺎﻻ،ﺑﻴﻤﻪ. ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺻﻔﺤﻪ. -١. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ. ﺣﻤﻞ. ﻭﻧﻘﻞ. ﻛﺎﻻ. ١. -٢. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ. ﺑﻴﻤﻪ ..... ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ، ﺑﻪ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ...... ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮﻳﺪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻛﻴﺶ.
igs.nigc.ir
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ
OMIC. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ..... ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮﻳﺪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻛﻴﺶ. ( ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ...
saiinspection.com
SAI Inspection Co: Home
S.A.I. is an International ISO 9001-2008 certificated Inspection company, providing a fully integrated professional service for the inspection industry. We provide ...
www.saba.org.ir
شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای وارداتی
1 آگوست 2012 ... ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در اﻣﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ. اداره ﻛﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻ و اﻣﻮر ﺻﺎدرات و ... ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎردﻳﻦ آﻓﺮﻳﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ.
www.foodna.ir
لینکستان شرکت های صنایع غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
لینکستان شرکت های صنایع غذایی. ... شاردین. آرد و صنعت و احسان. آرتا استیل. آریا رول کوشان. آریاناهایدروپونیک · آریا پروژه مدیا ... شکلات ما (شرکت تولیدی ساوه).
dmr.ir
شرکتهای صادرکننده گواهی انطباق کالای صادراتی به عراق – رایزن ...
12 نوامبر 2013 ... شرکت بازرسی بین المللی شاردین افرین (اس .آ.آی )بعنوان نماینده شرکت بالتیک کنترل. آدرس شرکت مذکور :تهران-خ-ولی عصر -خ- توانیر -شماره ۱۷ ...
www.cbi.ir
ي بي لايبلا
اي از بارنامه و سياهه حمل صادره توسط شركت حمل كننده ايرانـي )زمينـي، دريـايي،. هوايي( ...... لفن و دورنگار. زمينه بازرسي. 1. شركت بازرسي بين. المللي. شاردين. آفرين.
www.iranmarinebook.com
بانک شرکتهای کشتیرانی , بندری , دریایی
شرکت تجاری خاص اپس · 07735253143 · آدرس : بوشهر،بندر دلوار، بلوار امام رضا، نرسیده به میدان ریسعلی ... زمینه فعالیت : ○ سازندگان کشتی های فایبرگلاس ...