شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شاندشت

choopan.com
چوپان
شرکت چوپان در فروردین 1392 جهت ثبت رکورد ساخت بزرگترین بستنی جهان در کتاب رکوردهای گینس، اقدام به تولید بستنی با وزن حدود 5000 کیلوگرم نمود.

www.argonsanat.com
آرگون صنعـت
شرکت فرآورده های گوشتی کاله تهران ( سولیکو ). شرکت زرین غزال شیراز ( بستنی دایتی ). شرکت دامپروری و کشاورزی شان دشت ( لبنیات پاژن ) ...
fdo.iums.ac.ir
فرآورده های شیری پروبیوتیک - معاونت غذا و دارو
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺻﺪﯾﻖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی ﻟﺒﻨـﯽ ﮐﺎﻟـﻪ،. ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﺎک، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻧﺪﺷﺖ. (. ﭘﺎژن. ) ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﺪارﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷـﯿﺮ. اﯾﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
www.ir-dis.org
لیست اعضا - انجمن صنایع لبنی ایران
شرکت شیر پاستوریزه اراک · صلا. اراک مقابل شهر صنعتی ... لبنیات بیستون. تهران .... نظرآباد- شهرک صنعتی سپهر- خیابان دکتر حسابی-شرکت زرین ترنج سپهر.
www.pakban.ir
شرکت پاکبان: صفحه اصلی
فرآورده های غذایی. درباره ما. شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان با هدف ايجاد تحول و نوآوري در صنايع لبني کشور ... تهران - بزرگراه جلال آل احمد - نبش شهرآرا - ساختمان گلزار
www.tarhe-sanat.com
وب سایت رسمی شرکت طرح صنعت - Tarh
توليد كاغذ با گراماژ پائين از كاغذ باطله. سازمان صنايع ملي ايـران شركت محصولات كـاغذي لطيف. هشتگرد. طراحي مراحل اول، دوم و سوم ساختمانها، تاسيسات و سيويل مجتمع .