شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شهرسازان هنر پارسیان


www.ifb.ir
گزارش سالیانه 1393 - شرکت فرابورس ایران
آنکـه عرضـه اولیـه سـهام 15 شـرکت بـه روش حـراج نیـز در فرابـورس. ایـران صـورت ..... ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ... ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ و ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻨﺮ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ .... آفریـن پارســـــیان انتقـال شـرکت پتروشـیمي.
sakhtemanonline.com
بایگانی‌ها موسسات - ساختمان آنلاین
شرکت پویا سیستم پارسیان به شماره ثبت ۶۰۵۷ مورخه ۸۱/۰۹/۲۸ با بیش از ده سال تجربه و ... دانشگاه هنر کمال الملک نوشهر، در سال ۱۳۷۴ با عنوان موسسه رویان در رشته های ...
www.iranbourse.com
بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
بانك ملي شعبه قم. بانك ملي .... شركت انبوه سازان سبزانديشان)سهامي خاص(. شركت انديشه ..... شركت خدماتي مهندسي صنعت برق ارس صبا)سهامي خاص(. شركت خدماتي ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
2, ردیف, نام شركت, زمینه فعالیت, تلفن, فاکس, آدرس, شماره سالن, شماره غرفه ... 18, 16, روشنگران الکترونیک آراست, طراحی و مشاوره نورپردازی حرفه ای, ####  ...
www.rrk.ir
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در مراحل دریافت و انتشار آگهی‌های قانونی اقدام به پیاده‌سازی نرم‌افزار تحت وب جدیدی نموده که دارندگان آگهی با ...
www.irsce.org
معماری - جامعه مهندسان مشاور ایران
نام و نام خانوادگی, سمت / نام شرکت / تخصص, توضیحات. علیرضا سبزیکاری. معماری ابنیه نو آفرین. جلال اعراب اویسی. معماری ره ... ابنیه نواندیش. احمد ابریشمی. اثر.
shahrsazi.tehran.ir
Sheet1
1, نام شرکت, شماره عضویت, شماره پروانه اشتغال, تلفن .... 83, مهندسين مشاور وادي سبز شمال-مسئوليت محدود, 46356ح10, ####, ####141, مهندسين مشاور طرح سيماي پويا شهر-مسؤليت محدود, 56874ح10, ####, ####360 , مهندسين مشاور پوژمان طراحان سدروس -سهامي خاص, 80985ح10, ####, ####.
eservices.gilan-nezam.ir
ثبت دفتر - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
و تایید نهایی می توانید در صورت لزوم شماره عضویت اعضای دفتر طراحی یا سازنده حقوقی را وارد نمایید. در صورتیکه ماهیت (نوع فعالیت مهندسی تعریف شده در سیستم)  ...