شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صادر کننده خرما

www.iranagrimagazine.com
شرکت آرات بزرگترین صادر کننده خرما به کشور های اروپایی و آمریکای ...
6 جولای 2015 ... شركت «آرات» با واژه تحريم و بحران بيگانه است! اين شركت در همه حال سعي نموده مشتريان خود را در بازارهاي جهاني حفظ كرده و به پيشتازي خود در عرضه‌ي ...

2exim.com
صادرات خرما - 2exim.com
خرما در طول سال حجم بالایی از صادرات کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد و جزء پنج ... زاهدی و سایر خرماها قرار می گیرد و از بین آنها خرمای مضافتی سهم عمده‌ ای از صادرات را ... در خصوص صادرات این محصول نبود پایانه های صادراتی; شركت نكردن بخش خصوصی ...
www.agrogroup.ir
صادرات خرما - شرکت راه سبز آوان
خرما کبکاب. خرما مضافتی. ممتاز و درجه 1. کارتن کوچک 600 گرمی. کارتن 3 کیلوگرمی. کارتن 5 کیلوگرمی. کارتن 10 کیلوگرمی. استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، ...
www.dnkaroon.com
راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1392 - صفحه اصلی شرکت مشاوره ای ...
مجموعه کامل راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1395 + خریداران خرما در کشورهای مختلف . اطلاعاتي در خصوص ... 2- آیا صادرات خرما به سایر کشورها سود مناسبی دارد؟
www.dnkaroon.ir
معرفی شرکتهای تولیدی و تجاری ایران
معرفی شرکتهای تولیدی و صادراتی ایران ( خریداران و فروشندگان کالا ). *ارائه فرصتهای تجاری ... صادر کننده و تولید کننده زعفران - شماره تماس - #### تولید کننده زعفران ... تولید کننده عسل طبیعی - 0917####### - تولید کننده زعفران - ...
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.
isiri.org
٩٥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻼﻣﺖ. ﺗﺠﺎﺭﻱ. ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻻ. ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ( ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ). ﺭﺩﻳ. ﻑ. ٢٠. /٧/. ٩٥. ٢٠. /٧/. ٩٢. -١. ٩٢. MEPE. ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻐﺰ. ﭘﺴﺘﻪ،ﺧﺮﻣﺎ،ﮐﺸﻤﺶ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎی. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ.