شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صنایع یخچال سازی لرستان


www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ راه دور اﻳﺮان. -. ﺷﻴﺮاز ... ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ..... ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮن. ﮔﺎرﺷﻮ. 20180. ﻣﻬﺮ. ﻣﻬﺪي ﺷﻬﺮ. ﺳﻤﻨﺎن.
www.moi.ir
پورتال وزارت کشور-نشست بررسی مشکلات و رفع موانع بنگاه های ...
28 دسامبر 2016 ... ... ارس، خوشگوار تبریز، مجتمع فولاد بناب، شیرین وطن، بلبرینگ سازی ... واحد تولیدی و سرمایه گذاری استان لرستان مشتمل بر شرکت های فولاد و ...
new.tse.ir
اینجا
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف. 1. ﭘﻜﻴﺎن. ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻻﺳﺘﻴﻚ اﻟﺒﺮز. ####. ﻗﺴﺘﻮن. ﻗﻨﺪ ﺑﻴﺴﺘﻮن. ####. 3. ﻏﺒﻬﭙﺎك ... ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ راه دور اﻳﺮان. ####. وآردل ... ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺷﺘﺎد اﻳﺮان.
fa.wikipedia.org
خرم‌آباد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پتروشیمی خرم‌آباد و شرکت صدر فولاد از جمله مهمترین صنایع فعال در خرم‌آباد هستند. ... از شهرهای مهم تمدن ایلام می‌توان به خایدالو، ماداکتو، اهواز و شوش اشاره کرد. .... یک رشته کوه از شرق به غرب دور تا دور جلگه را فرا گرفته، در یک نقطه این رشته کوه ..... شرق خرم‌آباد که شامل ایجاد مسیر دسترسی آسفالت، فضای سبز، هتل و باغ‌وحش می‌باشد.