شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صنعتی آبتین رزین

www.amsiran.com
اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻧﺎم
اﺗﺮك ﺷﯿﻤﯽ ﺷﺮق. ﻣﻬﺪي. ﻧﻌﯿﻤﯽ ﭘﻮر. رﻧﮓ و رزﯾﻦ. 2 ... ﺑﻬﺴﻮ ﺻﻨﻌﺖ. اﺣﻤﺪ. اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮي. ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. 23. ﺑﻬﻨﺎﻣﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮس. داﻧﺶ. ﻗﺪم ﭘﻮر. آﺑﮑﺎري ﻓﻠﺰات ..... ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﺠﺪ. اﺣﺪ. ﺧﻮﺷﺮوي. ﻏﯿﺎﺛﯽ.

imakh.ir
فهرست و مشخصات اعضاي انجمن مديران صنايع - انجمن مدیران صنایع خراسان
محمدزاده طبسی. محمدخلیل. آریا بارون توس. ساندویچ پنل های دیواری و سقفی. مشهد ..... فرموالسیون دارویی برای شرکت های تولید کننده ..... صنایع شیمیایی چوبینه طوس.
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ .... شرکت بازگانی پرگاس آداک سپهر ... پخش آریا. انواع رنگ. ####. تهران. -. خیابان شهید مصطفی خمینی. -. پالک. 271.
www.samed.ir
شرکت تولیدی و صنعتی سامد
ما مفتخريم كه امروز نام SAMED در صنعت داخلي كشور به عنوان توليد كننده برتر و منحصر به فرد و در خارج ازكشور بعنوان يك شركت معتبر و خوشنام در زمينه انواع چسب  ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
1, شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت - 16 ... 8, 6, پامچال رنگ زرین, "انواع رنگ های خودرو اعم از مادر رنگ و رنگ مدلی تینر هاردنر ...
matsef.ir
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ رزین ...
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای ... رنگین فام، گوهر فام، پاشکار، آبنوس شیمی سپهر، نگین زره پارس، رنگسازی مروارید  ...
ipcc.ir
اسامی مشارکت کنندگان 1395 ریالی
27, صنایع شیمیایی فام آفرین پارسه. 28, شرکت تولیدی ... 31, گروه صنایع شیمیایی سازمان صنایع دفاع. 32, گروه تولیدی ... 160, شرکت شیمیایی سمن (سهامی خاص).
www.hap-co.org
تهران
تهـران. -. مرکز همایش های بین المللی. نیایش. /. 5. و. 6. مهر. 9831. گزارشــی از. اولین. کنفرانس مدیریت تولید و .... شرکت بهسازین تهران. شرکت بهمن دیزل. شرکت بین ...