شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)


www.sahamyab.com
سهام یاب - غبشهر ( صنعتی‌ بهشهر )
غبشهر ( صنعتی‌ بهشهر ) - بورس اوراق بهادار تهران. اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه ایده ها و نظرات خود پیرامون بازار سرمایه و شرکت های حاضر در بورس را به  ...
bidc.ir
شرکت توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
وبسایت شرکت توسعه صنایع بهشهر، وبشهر - یکی از بزرگترین هولدینگ‌های ایران.
www.agah-broker.ir
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺸﻬﺮ ( ﻏﺒﺸﻬﺮ )
16 ژانويه 2013 ... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. 2. ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍﯾﯽ ،. ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺸﻬﺮ ( ﻏﺒﺸﻬﺮ ) ﻭ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﯾﻦ (ﻏﻤﺎﺭگ). ﻣﯽ. ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ . ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ. 2. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ...