شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فراروی


www.asianews.ir
مشکلات فراروی پروژه انتقال برق ارمنستان به ایران کاهش ... - روزنامه آسیا
6 دسامبر 2016 ... براساس این قرارداد ۱۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار یورویی، بانک توسعه صادرات ایران ۸۳ میلیون یورو و شرکت صانیر نیز ۱۷ میلیون و۹۰۰ هزار یورو هزینه ساخت ...