شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج


pakdairy.com
گزارش تصویری بازدید استاندار از کارخانه تولید لبنیات پاک‌آرا سنندج
20 سپتامبر 2015 ... لبنیات پاستوریزه پاک ، تولید کننده محصولات لبنی و بستنی در ایران. ... استاندار کردستان صبح امروز در بازدید از شرکت لبنیات پاک آرا سنندج طی ... شرکت لبنیات پاک آرا سنندج از سال ۱۳۶۷ در زمینه تولید محصولات لبنی به ...
www.snaccim.com
بازدید کانون زنان بازرگان استان کردستان از واحد تولیدی پاک آرا
اعضای کانون زنان بازرگان استان کردستان بازدیدی را از کارخانه پاک آرا شهر سنندج واقع در شهرک صنعتی شماره یک این شهر بعمل آوردند. ... کیفی و فنی به تولید محصولات لبنی پاستوریزه شامل انواع شیر، ماست، ماست موسیر، پنیر و دوغ می پردازد.
sjku.muk.ac.ir
M1
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﲑ را ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﺎك. آراي ﺳﻨﻨﺪج ﲢﻮﯾﻞ. ﻣﻲ. دادﻧﺪ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﲨﻊ. آوري ﺷﲑ. ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و. ).انﲥﺮ. ﳕﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﰲ. در. دو ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﲠﻤﻦ ﻣﺎه. اﻧﺘﺨﺎب .
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
20 مارس 2015 ... صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) شامل .... طي سال مالي مورد گزارش خريدهاي خارجي شرکت بدون گشايش اعتبار اسنادي، ... ارسالي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
www.seyagh.com
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﺎك - شرکت نرم افزاری سیاق
ﻟﺒﻨﯿﺎت. ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه. ﭘﺎك www.seyagh.com. –. 61952. -. 021. 1. داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ... وﺟﻮد دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﺒﻨﯽ و ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﮔﺮم و ﺳﺮد و ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ...
fa.wikipedia.org
شرکت پاک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شرکت پاک یک شرکت تولید کنندهٔ محصولات لبنی در تهران است. ... در سال ۱۳۷۶ شرکت شیر و لبنیات پاستوریزهٔ سنندج و در همان سال در کارخانهٔ پاک سامان تاجیکستان ...
www.pakpaydairy.com
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک پی
نقشه سایت, RSS, پست الکترونیک, عضویت و ورود اعضا ... در استان چهارمحال و بختیاری دارد و تعدادی از جوانان این استان را مشغول به کار کرده شرکـت پاک پی است .
pakdairy.com
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
لبنیات پاستوریزه پاک ، تولید کننده محصولات لبنی و بستنی در ایران.