شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت لبن نیالا

www.eth.mpg.de
Fulbe Documentation
People used to travel in the company of the pilgrimage caravans. Huwa ḥagiigatan ..... لحجيرات، روينا، أبو جيلي، أبو لبن وهنا - خمسة. عندنا برضو البرداب في جبال النوبة وعندنا مجموعة في تلس، جنب نيالا - بيت واحد، ناس حامد همه. عندنا برضو في أبو ...

www.foodna.ir
بانک اطلاعات شرکت های غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
24 ژوئن 2016 ... بانک اطلاعات فودنا -بانک اطلاعات شرکت های صنایع غذایی و کتاب های نمایشگاهی صنایع غذایی. ... 66, آذوقه شیراز ( حسنی ), -, ۱۵ فروردین ۱۳۹۱.