شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مادر تخصصی دارو وتجهیزات پزشکی کشور

www.shafapharma.com
شرکت گروه صنایع شفا فارمد - مقالات
چهل درصد از کل هزينه ارزی که برای صنعت داروی کشور صرف می شود ، مربوط به خريد ... درمان و آموزش پزشکی ، حدود 96 درصد داروهای مصرفی کشور توليد داخل است ، اما به چه خاطر .... به تازگی وارد حوزه اکتشاف دارو و توليد داروهای فوق تخصصی و گران قيمت وارد شود ... صنعت نفت ايران به عنوان صنعت مادر کشور ، کماکان نيازمند استفاده از ...

hbi.ir
رﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ - معاونت تحقیقات و فناوری ...
در اﯾﻦ ﺑﲔ ، وزارت ﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﱉ ان ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺒ ﻪ ھﺎی ﻘﯿﻘﺎﰐ در ﮐﺸﻮر دا ﺖ . ...... ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺨـﺶ.
rooznamehrasmi.ir
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
8 مه 2012 ... اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ بنا ...
itan.ir
شبکه کانون های تفکر ایران – ایتان » تدوین برنامه استراتژیك شرکت ...
8 ژوئن 2012 ... ... پزشکی و سهامی دارویی کشور و تشکیل عنوان شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی كشور، پروژه تدوین برنامه استراتژیک این شرکت با ...
irden.ir
آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل دوم - ایردن
4- مدیر کل تجهیزات پزشکی. 5- مدیر عامل شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور. تبصره 1- جلسات کمیته به صورت منظم و با هماهنگی مرکز و.
medifair.exporan.com
4 - نمایشگاه مجازی صنایع پزشکی
آغاز به كار رسمي دهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، ... صنفي توليدكنندگان تجهيزات پزشكي كشور و شركت مادر تخصصي تجهيزات پزشكي و ...
www.mpo-helal.org
سازمان تدارکات پزشکی: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
در حال حاضر این سازمان با در اختیار داشتن مجموعه ای از کارخانه های تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شرکت پخش در سراسر کشور و شرکت بازرگانی خارجی اهتمام خود را در ...
www.sohahelal.co.ir
لیست تامین کنندگان - شرکت پخش سها هلال
شرکت توليدي لوازم طبي ايران. شرکت اميد پارسينا دماوند. شرکت واريان دارو پژوه. مدلينگ. انستيتو پاستور ايران. داروسازي سهند داروي سبز. شرکت داروسازي رازک.
www.medicalequipment.ir
شرکت های تجهیزات پزشکی - تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران
تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ...