شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مشاور پنگان آوران


zamanavaran.ir
تاریخچه صنعت ساعت در ایران - هدایای تبلیغاتی | زمان اوران
یکی از نخستین دستگاههای زمان سنجس "پنگان" نامیده میشود که در آبیاری برای تقسیم زمان استفاده می شده است. در مجموعه آثار تخت جمشید نیز در طرز ساخت ساختمان  ...
www.sid.ir
Archive of SID www.SID.ir
ﭘﻮﺭ ﻃﺒﺮﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻨﮕﺎﻥ ﺁﻭﺭﺍﻥ،. ﻣﺪﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺷﺖ ﻣﻴﻨﺎﺏ ، ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ١٣٨٣. ٤. ﺟﻮﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺳﺮ ﻭﺟﻴﺪ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺍﺯ. ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ...
www.jemp.ir
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣـﺸﺎور. ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. (. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در .... ﻣﺸﺎور ﭘﻨﮕﺎن. آوران. ،. )1381. ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻨﺒﺮ. ي. و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري. و. زﻫﻜﺸﻲ ﺳﺎر. ي. ﺳﻮ.
www.sabainfo.ir
طراحی سیستم های انتقال و توزیع آب | پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب ...
ردیف, نام شرکت, مدیر عامل شرکت, تاریخ به روز رسانی. 1, بهار پویاب (مهندسی) ... 18, پنگان آوران (مهندسین مشاور), تقی مشایخی, ۱۵ شهریور ۱۳۸۸. 19, سامان انرژی اصفهان ...
iranfair.com
صنعت چهارم - مجتمع پارس - نوروزی - 2 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین ...
13, 11, شرکت نوین طیف پرتو گستر, 2188261290, تهران - تهران - جلال آل احمد ...... 255, 253, شرکت مهندسی محققان یاسین, 2166845699, تهران - تهران - خیابان آزادی- ...
www.arzeshmand.com
بانک اطلاعات گروه مهندسان مشاور - ارزشمند، بانک اطلاعات شرکت ها ...
نام شرکت, مدیر عامل, تلفن. ستیران, عبدالکریم ... مهندسین مشاور هامون گستر صنعت, غلامرضا وکیل آزاد, ٨٨۵٣٤٦٧٣-٨. بینا پرتو ... اویسی, ٨٢١٧٢٢٢٢. معماری ابنیه نو آفرین (مانا), علیرضا سبزیکاری, ٢٢٠۵٠١٢٩ .... نگر اندیش نوین, محمد عمویی, ٨٨۵١١٤۵۵.
www.sipiem.com
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
قطعات پیش ساخته فلزی کیان · سامانه پایش نور · سابان صنعت سپاهان · تولید لوله و پوشش سلفپگان · شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا · هژیر صنعت · بنیان نوین ...
iranlabexpo.ir
لیست شرکت ها - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
... فروش تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از لیزینگ برای شرکت های خصوصی و کمک بلاعوض ... شرکت تعاونی صنایع ازمایشگاهی و پزشکی بخشی سرابی و شریک.