شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت معرفان رسانه


www.asanpardakht.ir
آسان پرداخت | اخبار
نوزدهمين دوره همايش معرفي شرکت هاي برتر ايران به همت سازمان مديريت صنعتي و با ... خيريه باغچه مهر که به امر خطير فراهم آوردن امکانات تحصيل دانش آموزان مناطق محروم ...
www.iranfair.com
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران - خدمات ...
... الملل, 21912752, ------. تبلیغات محیطی. یک هفته, طبق لیست, شرکت معرفان رسانه پویا قهرمان نژاد, 22662830-1, روابط عمومی و امور بین الملل, 21912752, ------ ...
www.iexhap.ir
تبلیغات محیطی در نمایشگاه - نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی
خانم قهرمان نژاد, 88246730-3, روابط عمومی وامور بین الملل, 21912752. تبلیغات محیطی, یک هفته, دانلود, شرکت معرفان رسانه پویا قهرمان نژاد, 22662830-1, روابط عمومی ...