شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مهندسی آرمه تاب گسترش

irta.ir
انجمن تونل ایران
23 ژانويه 2017 ... روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با حضور آقایان مهندس کریمی، مهندس شمسی و آقای دکتر حسن‌پور ...

irta.ir
وبگاه اصلي برنامه (site1) - انجمن تونل ایران
17 ژانويه 2017 ... نشست هیات مدیره انجمن تونل ایران با مدیران شرکت CREG. روز سه شنبه 2 آذر 1395 ... شرکت سازمند هنرسازان پیشگام. شرکت نیمرخ. شرکت بین ...
railassociation.ir
اعضا حقوقی - انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
خط و ابنیه فلق خط گذار(شرکت تعاونی فنی و مهندسی) ... ساز بن پژوه(شرکت مهندسی مشاور) ... شرکت صنعت میعاد. ط ... مادر تخصصی حمل و نقل ریلی(شرکت) ماربین
www.armehtab.com
شرکت آرمه تاب گسترش :: اطلاعات ثبتی
رتبه ۱ ساختمان ... توضیح: شرکت آرمه تاب گسترش، در حال حاضر مدارک مربوط به رتبه بندی جدید را ... همچنین بخش مدیریت شرکت (هیئت مدیره)، به قرار زیر می باشد:  ...
www.acco.ir
آ - پورتال انجمن شرکت های ساختمانی | ACCO
نمایش اطلاعات, مهندس محمد رضازاده میرصادقی, آرمه تاب بنیان. نمایش اطلاعات, مهندس شهرداد غياثي, آرمه تاب گسترش. نمایش اطلاعات, مهندس اصغر ژاله پور, آرمه دال ...
www.armehtab.com
Go to the website... - شرکت آرمه تاب گسترش
شرکت آرمه تاب گسترش به کوشش جمعی از مدیران و مهندسین با سابقه که تا قبل از ... تلاش در راه توسعه عمران و آبادانی ایران عزیز تشکیل گردید و در طی مدت کوتاهی از ...
www.betonchimi.co
beton chimi khatam - بتن شیمی خاتم
شرکت آ. اس .پ. •. کشت و صنعت فدک. •. شرکت بهسازان انرژی پارس ... جهاد نصر زنجان . •. ثقال تبریز. •. هیمه گستر شمال. •. آرمه نو. •. فربت. •. داده کاوان هوشمند.
www.irnest.ir
مصالح / ليست دسته بندي خدمات / ليست ارائه دهندگان شرکتهای ...
ابنيه گستر سازان آراد (1) اتاپ (1) .... بن آرمه (1) بن چين تهران (1) بنا مهندسي ساختمان (1) بنا گستر (1) بناب مشهد (1) ..... شركت تعاوني مسكن مخابرات استان زنجان (1)
invest.tehran.ir
شرکت های فعال صنعت ساخت و ساز
ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻋﻠﻲ اﺻﻴﻠﻲ. 88086051-5. ﺷﻬﺮك ﻗﺪس - ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ - ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﭘﻼك7 .... ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد- خ ﻓﺘﺤﻲ ﺷﻘﺎﻗﻲ -ﻣﻴﺪان ﺳﻠﻤﺎس-ﻓﺘﺤﻲ ﺷﻘﺎﻗﻲ ﻏﺮﺑﻲ -ﭘﻼك 121-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮدﻳﺲ ... ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﻬﺮان.
www.dres.ir
پايه 1 ساختمان
27 آوريل 2008 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3 ... ﺗﻬﺮان ـﺦ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭘﻞ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ واﺣﺪ206و301. 31 ..... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﯾﺴﻮن.