شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مهندسی درخشان ساز

www.ikido.org
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پلاستیکهای ...
6 ژوئن 2015 ... مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 در تاریخ 1394/03/16 ...

www.ikido.org
اخبار و رویدادها | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1395/06/31 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص)در روز شنبه 1395/09/16 راس ساعت 10صبح با حضور  ...
www.ikido.org
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت درخشان ساز | شرکت گسترش سرمایه ...
28 مه 2016 ... مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پلاستیک های مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 در تاریخ 1395/03/08 ...
www.panahsaz.com
شرکت مهندسی پناه ساز ایران
استفاده مطلوب از منابع طبیعی، اقتصادی و استعدادهای درخشان کشور پهناور جمهوری اسلامی ... شرکت مهندسی پناه ساز ایران افتخار دارد با هدف پیشرفت، همگام با عدالت ...
www.nmir.com
لیست مشخصات نیروهای حقوقی شرکت ها ی گروه گسترش سرمایه گذاری ...
لیست مشخصات نیروهای حقوقی شرکت ها ی گروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ... تلفن شرکت و فاکس. نشانی .... پلاستیک های مهندسی درخشان ساز. صادقی.
www.derakhshansaz.com
درخشان ساز - derakhshansaz
شرکت درخشان ساز. شرکت درخشان ساز يکي از بزرگترين توليد کنندگان کامپاندهاي پليمري در صنعت خودرو سازي مي باشد. شرکت درخشان ساز. شرکت درخشان ساز ...
www.ikido.org
پلاستيك هاي مهندسي درخشان ساز | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران ...
پلاستيك هاي مهندسي درخشان ساز. ... آخرین وضعیت ترکیب سهامداری: 100% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ... وب سایت:www.derakhshansaz. com.