شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نانو اکسید روی پارس

iran-tejarat.com
اکسید مس - iran-tejarat.com
فروش اکسید روی مارک سپیده مهر قم 99.7% شرکت جهان شیمی تولیدکننده اکسید روی با ... مشخصات نانو اکسید روی (NanoZnO) قابل ارائه توسط شرکت پیشگامان نانو مواد ... شرکت تولیدی و صنعتی پارس روی بزرگترین شرکت تولید اکسید روی در ...

www.nanops.ir
معرفی گروه نانو پارس اسپادانا
گروه نانو پارس اسپادانا متشکل از متخصصین و کارشناسان رشته های شیمی ... تولید نانو ذرات اکسید روی ، گاما آلومینا ، اکسید مس ، لیتیم کبالت اکساید شده اند . این شرکت در حال حاضر با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی توانسته هسته های پژوهشی  ...
www.sid.ir
ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ اﮐﺴﯿﺪ روي ﻧﺎﻧﻮ و ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮ - Sid
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ روي ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪ روي. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات .... اﮐﺴـﯿﺪ روي و ﻧـﺎﻧﻮ ذرات. اﮐﺴﯿﺪ روي از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ روي ﭘﺎرس ﺑﺎ ﮐﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ. 19984.
tmsc.ir
کریدور | شرکت ها | نانو پارس اسپادانا - موسسه خدمات فناوری تا بازار
نام شرکت, نانو پارس اسپادانا ... کاتالوگ شرکت, دریافت ... اکسید آلومینیوم متخلخل با فاز غالب گاما, اکسید آلومینیوم متخلخل با فاز غالب گاما, حالت فیزیکی/پودر ...
www.parsnanomaterials.com
شاخه نانوپودرها - شرکت دانش بنیان علوم و فناوری نانومواد پارس
در شرکت نانومواد پارس امکان تولید انواع پودرهای نانو بصورت فلزی، سرامیکی و کاربیدی وجود دارد. پودرهای فلزی چون آهن و نیکل، اکسیدی چون اکسید تیتانیم و اکسید ...
nanoproduct.ir
تولید کنندگان فعال محصولات فناوری نانو
شرکت آزاد فیلتر، در حال تولید صنعتی و عرضه‌ی فیلترهای هوای نانوساختار به بازار است. ... کاغذ فیلتر کارتریجی حاوی نانو الیاف پلی اکریلو نیتریل(PAN).
irannano.org
فهرست شرکت ها و محصوالت دانش بنیان نانو - ستاد ویژه توسعه فناوری ...
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد. (LNP-CP) کلوئید ... آسیا. الکتروریسی. Electrospinning. 88. 88. 7. شرکت فناوران نانو. مقیاس. الکتروریسی .... همگن کننده مافوق. صوت.