شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نظافت طوبی


www.toobaco.ir
مرکز خدماتی طوبی :: نظافت منازل
2- نظافت داخل منزل شامل (بیشتر خانم ها اعزام می شوند) : شستشوی ظروف یا لباس - دیوارشویی ... 5- انجام کارهای خدماتی متنوع که در محدوه شرح شغلی شرکت می باشد.
www.toobaco.ir
مرکز خدماتی طوبی :: رزومه
سایت رسمی شرکت تجارت صنعت طوبی به شماره ثبت ۳۰۰۲۱۰. ... 13-شرکت برهان سیستم پاسارگاد. 14-شرکت سازه صنعت پاهنگ ... 89-شرکت پیشرو درمان. 90-مجموعه  ...
www.rahnama.com
نظافت منزل و محل كار (غرب)
نرم افزار موبایل. نیازمندیهای تهران خدمات در منزل امور نظافتي نظافت منزل و محل كار ( غرب) ... شرکت خدماتی قصر سپید با شماره ثبت 424586. خانه خود را با کادر مجرب ما  ...
www.toobaco.ir
مرکز خدماتی طوبی :: صفحه اصلی
سایت رسمی شرکت تجارت صنعت طوبی به شماره ثبت ۳۰۰۲۱۰.