شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نوشابه دالکی

www.eram-group.com
نوشابه، نوشابه گازدار، نمایندگی فروش، نمایندگی فروش نوشابه، ارم ...
نمایندگی های فروش گروه کارخانجات ارم نوش، توزیع کنندگان انواع نوشابه های تولیدی ارم نوش. ... تبریز: آدرس: کیلومتر 23 جاده تهران،شرکت پپسی تبریز

www.ketabemarja.com
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي - کتاب مرجع - جستجو
فناوری اطلاعات و ارتباطات. کشاورزی، دام، طیور و آبزیان. گردشگری. جستجوی پیشرفته, :نام شرکت. جستجوی پیشرفته, :نام شرکت. جستجوی پیشرفته, :نام شرکت ...
zamzamgroup.com
شرکت زمزم
اهدا لوح سپاس به شرکت زمزم در افغانستان. شرکت زمزم به عنوان واحد تولیدی برتر انتخاب شد. زمزم کرمانشاه واحد ... نوشابه های گازدار از پرطرفدارترین نوشیدنی ها است.
rdmanagement.sbmu.ac.ir
اقلام غیرمجاز 10
13 آوريل 2013 ... ﺷﻬﺮ داﻟﻜﻲ. –. روﺑﺮوي. ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن. ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻌﻠﻲ. 42589. ﺑـــــﺎ ﺗﻮﺟـــــﻪ ﺑـــــﻪ ... ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻛﺮده ..... ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺪون ﮔﺎز ﭘﺮﺗﻘﺎل. آﻧﺎﻧﺎس. آب ﻧﺎرﮔﻴﻠﻲ ...
news.akhbarrasmi.com
صدور پروانه استاندارد برای 25 فرآورده غذایی - اخبار رسمی
27 دسامبر 2016 ... ... و ماست نیم چرب بانام تجارتی صنایع شیرکام روز، شکر سفید از شرکت سعید و ... و منتخب، آب انگور بانام تجارتی بیتانوش، نوشابه گازدار رژیمی (بدون قند کولا و طعم‌دار رنگی) بانام تجارتی دالکی، سیر ترشی-کنسرو خیار شور ...
www.shirinasal.com
صنايع غذايي شيرين عسل - Shirin Asal
اهدا لوح و تنديس چهارمين جشنواره شرکت برتر صنايع غذايي به شيرين عسل ... تجليل از برترين هاي صنايع غذايي ايران به انتخاب مصرف کنندگان شيرين عسل همچون ... سينه يونس ژائله کار آفرين برتر و صادر کننده ممتاز صنعت غذايي کشور جاي گرفت ...