شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت های ایرانی در وین

www.vienna.mfa.ir
سفارت جمهوری اسلامی ایران – وین
... دائمی نمایشگاه بین المللی وین برگزار شده بود، جمهوری اسلامی ایران با 8 شرکت ... دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با کاردینال شونبورن رهبر کاتولیک های اتریش ... جمهوری اسلامی ایران در وین جهت امضای مقامات و شخصیت های اتریشی ، سفارتخانه ها و ...

www.advantageaustria.org
تجارت و بازرگانی اتریش در ایران - www.advantageaustria.org
در این پرتال به معرفی شرکت های اتریشی، هدف های مورد نظر در زمینه صادرات، واردات و نیز روابط بازرگانی ... با نمایندگان محلی ما تماس حاصل نموده و از پیشنهادات شرکت ها در کلیه بخش ها آگاهی یابید. ... +####; tehran@advantageaustria.org.