شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پارس مرینوس


new.tse.ir
بورس اوراق بهادار تهران - تابلو زنده چرخشی
4 بهمن. 13:37. نام شرکت (نماد); آخرین قیمت; تغییر (درصد); حجم معاملات. ح . ... بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌(شپارس1); 2, 115; 4.96; 536, 602. سيمان‌شاهرود(سرود1); 2, 158  ...
www.sahmazin.com
آدرس ﻓﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ 0511- 0511-8717228- 8717006 ...
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﮑﺲ. آدرس. آﺑﺎدﮔﺮان اﯾﺮان. اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪى. ﻗﺰل داﻏﯽ ... اﺷﺘﺎد. اﯾﺮان. اﺷﺘﺎد ﻣﻮﺗﻮرز. اﮐﺒﺮ ﺗﻌﻂﯿﻠﯽ. ########. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ. -. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎرى.
www.irbourse.com
بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
نام شركت, سرمايه شركت. IRO1IDOC0007 ... IRO1ESHT0004, اشتاد ايران‌, 31,368,000. IRO1TMTO0004, اشتاد .... IRO1SLVN0003, توليدي صنايع رنگ پارس الوان, 0.
new.tse.ir
بورس اوراق بهادار تهران - لیست شرکت ها
بورس اوراق بهادار تهران - لیست شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران. ... نفت تبريز. شتران1, پالايش نفت تهران .... حپترو1, حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام.
www.cafefarsh.com
فرش زربافت پارس - فروش اینترنتی محصولات فرش ماشینی کلاسیک ...
فروش اینترنتی محصولات فرش زربافت پارس - فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک با تحویل رایگان در سراسر کشور به همراه بیمه نامه فرش 545 روزه.