شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پالنده صاف


se.uast.ac.ir
آدرس و شماره تماس مراکز سمنان
ﺳﻤﻨﺎن. ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن. ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻨﺪﻗﯿﺎن. Tel : #### ... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻠﺮان. ﺳﻤﻨﺎن ﻣﯿﺪان ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪي ﺟﻨﻮﺑﯽ روﺑﺮوي اداره اﻣﻮر  ...
metalog.ir
ساخت و ساز – متالوگ - خانه
شرکت مبنا تجهیز تابلو... : تهران - شهرک غرب- بلوار دادمان... شرکت مبنا تجهیز تابلو در سال ۱۳۹۱ با هدف طراحی و اجرای پروژه های...... شرکت بهیار صنعت سپاهان.
evaluate.semnan.ac.ir
هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سمنان
دانشگاه پيام نور واحد آرادان. 22. دانشگاه پيام نور ... مركزآموزش علمي كاربردي سيم و كابل مغان شاهرود. 32 ... مركزآموزش علمي كاربردي شركت زغال سنگ البرزر شرقي. 37.
www6.sanjesh.org
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘ 6
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣ. ﺰﮔﺎن ... ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردي آﺳﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن. 10011. ﻣﻬﺮ. ﻛﺮج ..... ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ. 10090 .... ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻨﻮ. 10132.
fa.wikipedia.org
استان سمنان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
طی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال ... دهها کارخانه و معدن گچ در این شهرستان (شهرستان سرخه)وچند شهرک صنعتی تخصصی ... به سرزمین کومش (شهرهای سمنان، دامغان، بسطام، سرخه) رسیدند و آن ر اتسخیر کردند.
iran-oilshow.ir
دریافت فایل PDF
ﺍﻧﺮﮊﻱ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻭﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ. ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻚ. ﺁﺗﻲ ﺳﺎﺯﺍﻥ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ. ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻭﺍﻧﻜﺎﺭ. ﺩاﻳﺎﻥ. ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﮔﺎﺯ دﺍﻳﺎﻥ. اﻟﺒﺮﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ. ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺭﺕ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍت. ﭘﺎﻳﻮراﻥ ﭘﺎرﺳﻴﺎﻥ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ.