شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پتروبراسان تلفن


mitc.isti.ir
دانلود ... - ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
6-مهندس علیرضا قائمی-مدیرعامل شرکت پتروبراسان. 7-مهندس امین ... ســرمایه نیــز قــدرت چانــه زنــی کشــور در زمینه هــای بین المللــی را افزایــش خواهــد داد. شـفیعی ...
www.kamalesfahan.com
شرکت کمال اصفهان. پروژه های تأسیساتی
پروژه فاز (13) و فازهای (17-18) پارس جنوبي، عسلويه – شركت سروش انرژي پارسيان ... واقع در منطقه سیری – شرکت بین المللی پتروبراسان; پروژه طرح توسعه و بهینه ...
www.civilica.com
مقاله بررسی عوامل خوردگی در سکو های نفتی و روش های جلوگیری از آن
فرشید ابراهیمی اوردکلو - کارشناسی ارشد عمران (دانشگاه تهران)، بخش ساخت و اجرا شرکت بین المللی پتروبراسان رامین ولیزاده - کارشناسی ارشد عمران مهندسی سازه های  ...
www.iraname.ir
1395 - انجمن مهندسی دریایی ایران
بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال - قشم. 24. بازرسی فنی بین ... بین المللی پترو براسان. 31 ..... ارائه و چاپ اطالعات شركت هاي عضو انجمن در سالنامه جديد هر سال.
indonesia.tpo.ir
شرکتها و بازرگانان علاقمند به فعالیت در حوزه اندونزی
حمل و نقل بین المللی. 44503334. 44254430 ... بین المللی. پترو براسان .... شرکت های. خدمات بیمه. بیمه های بازرگانی. 72. -. 77822087. 77732780. 38242778323.
www.miciran.ir
انجمن مهندسی دریایی ایران - .:: شانزدهمین همایش صنایع دریایی ::.
دعوت از اعضاء حقوقی برای شرکت در همایش سالانه انجمن و سمینارها و جلسات .... ساحل / شرکت بسپـار سـازه پـازاوار / شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز / شرکت بین ...