شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پیمانکاری میم تیم


www.sameco.ir
شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي | شرکت مهندسین ...
آرش سازه, مدیریت،طرح،مهندسی،طراحی مشاوره و انجام امور پیمانکاری و اجرایی مربوط به ...... ميم تيم, اجراي پروژه هاي پيمانكاري، نفت، گاز و پتروشيمي, ۷-۸۸۵۷۰۰۱۶ ...
www.sameco.ir
شرکت های فعال نفت،گاز و پتروشیمی | شرکت مهندسین مشاور سامان مواد ...
نام شرکت, تلفن تماس, پست الکترونیک, وب سایت. کیهان تجهیز ..... میم تیم, ۷- ۸۸۵۷۰۰۱۶, info@meam-team.com, www.meam-team.com. نام آوران دلوار, ۴۳- ۸۸۵۹۲۳۳۴ ...
www.shaygangroup.com
مشتریان ما - گروه مهندسی شایگان
پیمانکار صنعت برق و پستهای برق فشار قوی ... شرکت خدماتی نیرو غرب .... میم تیم. 56. آب و فاضلاب. شرکت خدمات آب و فاضلاب جنوب. 57. پیمانکار راه و تاسیسات  ...
www.nioec.org
احداث خط لوله انتقال ميعانات گازي ... - شرکت ملی مهندسی و ساختمان ...
مشاور نظارت كارگاهي: شركت پارسيكان ايران. پيمانكاران. مشاركت شركتهاي آسفالت طوس ميم تيم اصفهان- توسعه انرژي خاورميانهشرکت شیراز سدید. ميزان سرمايه گذاري.
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// ####. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. #### ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. ########.
beheshtezahra.tehran.ir
دستورالعمل انتخاب و ارزیابی پیمانکاران - سازمان بهشت زهرا (س)
اين دستورالع. م. ل برای فعالیت پیمانکاران. کلیه حوزهها. و نواحیسازمان بهشت زهرا )س ( کاربرد دارد. .3. تعاریف: ... HSE. پیمانکاران(. پس از بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناق ه، بررسی وضعیت ...... توسط مدیریت ارشد یا تیم. -. های متخصص هدایت ...
torfehnegar.com
گروه شرکت های طرفه نگار - نرم افزار حسابداری هلو
گروه شرکت های طرفه نگار. گروه شرکت‌های طرفه‌نگار از سال 1377 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت نرم‌افزار شناخته می‌شود.