شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پیمانکاری کوپله


sabtema.net
ثبت ما – رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
موسسه حقوقی ثبت ما ارائه دهنده خدمات مشاوره ثبت شرکت و ثبت برند ، اخذ و تمدید رتبه پیمانکاران ، اخذ و تمدید کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ، کلیه تغییرات ...
vcmdrp.tums.ac.ir
خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 700 KVA - دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدير عامل شركت گواهي مي‌نمايد كليه اسناد و مدارك مربوط به مناقصه/مزايده . ..... كوپلينگ , کوپله انجام شده بايد استاندارد بوده و مدارك آن به همراه هر دستگاه ديزل ارائه گردد . به همراه هر دستگاه ديزل ... موسسه به شرح ذیل عملکرد پیمانکار را مورد ارزیابی قرار می دهد  ...
www.ghrec.co.ir
( ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ : ﻣﻨﺒﻊ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪ - ﻣﺎري ﺑﺮق آ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻗ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ. ) ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺎري. : ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ، ﺟﺎﻣﺪ وﮔﺎز ﺟﻬﺖ ... اﺗﻮر ﻛﻮﭘﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آن ، ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد ..... ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺪون ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺷﺒﻜﻪ.
www.abvakhak-co.com
دستورالعمل تخلیه , انبارش و حمل محصول | Abvakhak-co.com
همه محموله های ارسالی شرکت آب و خاک شهراب گستر با دقت و پس از تائید واحد کنترل ... نکردن شرایط حمل و نقل می باشد و همچنین خریدار و یا پیمانکار در موقع تحویل می ... صلیبی بر روی هم گذاشته شود و کوپله لوله (مادگی)خارج از زیر لوله ردیف بالائی خود  ...
archive.fdn.ir
فرهیختگان - آگهي مناقصه و مزايده واحدها ي دانشگاه آزاد اسلامي
2 ا کتبر 2010 ... متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار ... پیمانکاران 10 روز از تاریخ درج آگهی فرصت دارند جهت دریافت و تحویل اسناد ... سوئد و ژنراتور Stamford انگلستان با قدرت 500KVA در حالت Standby کوپله ...
looleh.net
لوله و اتصالات قائنات
اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله و اتصالات قائنات هستید ... لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم .... دیزل ژنراتور به قدرت standby ۵۵۰kva به همراه کانوپی آرین شهر کوپله فابریک.
www.iranpetrotech.com
شركتهاي فعال در منطقه عسلويه | IranPetroTech
25 دسامبر 2010 ... سازمان مسئول منطقه « شرکت مهندسی و توسعه نفت » است. ... مجموع تولید مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه از ابتدای امسال تا نیمه آبان به 9 میلیون ...
www.omrantechlar.com
شرکت ساختمانی عمران تکلار
شرکت ساختمانی عمران تکلار در سال ۱۳۵۳ با ترکیب سهامداران خارجی و ایرانی و موضوع طرح و اجراء برجهای بلندمرتبه در محدوده شهرک قدس ( غرب ) در تهران تأسیس و ثبت ...
www.irnest.ir
مصالح / ليست دسته بندي خدمات / ليست ارائه دهندگان شرکتهای ...
ابنيه گستر سازان آراد (1) اتاپ (1) .... بن آرمه (1) بن چين تهران (1) بنا مهندسي ساختمان (1) بنا گستر (1) بناب مشهد (1) ..... شركت تعاوني مسكن مخابرات استان زنجان (1)