شماره تماس شرکت چی توز در تهران

آدرس:           
مشهد- شهرک صنعتی  توس – بلوار کوشش جنوبی- خیابان دوم-سمت چپ- صندوق پستی 817 - 91735            
تلفن:  05115413995 - 9           
فکس: 05116625031                     
ایمیل:           
dinafood@dinafood.com