شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کاردانان رایانه


fa.wikipedia.org
حسابداری بازرگانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
... شدن در دوره کاردانی می‌توانند در آزمون کاردانی به کارشناسی نیز شرکت کنند. ... کاربرد رایانه در حسابداری- ۳ ... واحدهای دوره دوساله کاردانی پیوسته رشته حسابداری: ...
www6.sanjesh.org
دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام ...
8 آگوست 2016 ... -3. ﻋﻨﻮان و ﻛﺪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ، ﻋﻨﻮان و ﻛﺪ رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در دوره ﻛﺎرداﻧﻲ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن. 14- 13. -. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. -4. ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﭙﻠﻢ، ﻛﺪ راﻳﺎﻧﻪ. اي و ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ.
www.uastq.ac.ir
ﭼﺎرت درﺳﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي- ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ ﺗﺮم ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﻬﺎﻣﯽ. روش ﻫﺎي آﻣﺎري. 1. 1. رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر. 2. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ. 1. 1. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﻬﺎﻣﯽ. ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ ...
www.adonistech.ir
بستن - شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
1, کامپیوتر / الکترونیک, کارشناس فنی, کارشناسی/ کارشناسی ارشد, آقا, 35, تهران, آشنایی به تعمیر تجهیزات الکترونیکی و الکترومکانیکی مسلط به تحلیل و  ...
www.dnkaroon.com
معرفی فرصتهای شغلی - صفحه اصلی شرکت مشاوره ای دانش نگار کارون
نکته مهم : درج اطلاعیه های ذیل فقط در جهت اطلاع متقاضیان استخدام صورت گرفته و افراد برای اطلاع بیشتر باید به سازمانهای مربوطه مراجعه نمایند و این سایت هیچگونه ...
www.kardan.ir
شرکت تامین سرمایه کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان به سرمایه گذاران محترم خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه می نماید. بیشتر ... مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان. جناب آقای امیر مسعود ...
recruitment.ikco.ir
شــرايط جــــذب - گروه صنعتي ايران خودرو : جذب نيرو
داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند: تابعيت جمهوري اسلامي ايران تبصره - اشتغال اتباع بيگانه با مجوز اعضاي هيات مديره شركت و ارائه پروانه كار ...