شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کاریابی پارس مشهد


www.jobiran.com
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ دو
رازس. آرام رﺣﯿﻢ ﻧﮋاد. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺸﺘﻢ،ﭘﻼك ﯾﮏ،واﺣﺪ 10 ﺗﻠﻔﻦ:88545835 ... اروﻣﯿﻪ:ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻄﺎﯾﯽ -روﺑﺮوي داروﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﺎن -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺸﭽﯿﻠﺮﺗﻠﻔﻦ:044- 32235434.
parsglobalgate.com
وب سایت رسمی مرکز مشاوره شغلی ،اعزام به خارج و کاریابی بین المللی ...
مرکز مشاوره بین المللی دروازه ملل پارس فعال ترین در حوزه اعزام به خارج و کا- ... به‌ حضور در بازار بین‌المللی آلمان دارند می‌توانند به‌طور رسمی صاحب شرکت در آلمان شوند.
www.barzmehr.ir
کاریابی برزمهر barzmehr
2- کسب فرصت های شغلی در استان خراسان رضوی و پروژه های صنعتی کشور ... ویژه کارفرما وکارجو بصورت حضوری وغیرحضوری ( از طریق سایت کاریابی برزمهر) ...
markaznajmeh.persianblog.ir
معرفی کاریابی های شهرستان مشهد - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4
13 مارس 2012 ... فهرست تعدادی از کاریابی های شهرستان مشهد. v کاریابی خراسان. آدرس : ابتدای خیابان امام ... v کاریابی برزمهر خراسان شعبه 1. آدرس : بلوار سجاد چهار ...
www.tpo.ir
شرکت های صادرکننده نیروی کار
آرین مهاجر. راضيه آجورلو. کرج. -. مهر ویال. -. ميدان معلم. -. ساختمان اورانوس. -. طبقه ... کارسازان. آریان پارس. هاني تنهایي. ) زهرا موالیي ابر. (. تهران، خ سميه، ساختمان خاقاني،  ...
www.canparsjobs.com
کاریابی بین المللی کنپارس | کار در کانادا
کار در کانادا با کاربابی بین المللی کنپارس. ... بیشتر بخوانید · همه پرونده های کنپارس در برنامه نیروی متخصص کبک در سیستم mon projet ثبت شدند ...
www.scaba.ir
ليست دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور - انجمن
جهت مشاهده ليست كاريابي هاي عضو انجمن كاريابي هاي بين المللي ايران ،اينجا كليك ... آبگينه برتر, ولي الله عبادي, تهران، بلوار فردوس، روبروي بانك سپه، ساختمان ...
www.irantalent.com
IranTalent.com | استخدام درشرکتهای معتبر ایرانی و خارجی
نوع شرکت .... سنوفی (2); استخدام داروسازي تسنيم (2); استخدام توسن دارو (2); استخدام ایران هماهنگ بار (2); استخدام نامداران ترابر (2); استخدام ستاره تدارک دريا (2).