شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کشت و صنعت زشک خراسان

www.qcmagazine.ir
واحد های نمونه استاندارد - ماهنامه کنترل کیفیت
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺧﺮاﺳﺎن. ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎرﻧﮋاد. ﺣﻤﺰه ﻓﯿﻀﯽ. 15. ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ رﺿﻮي. ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن. اﻟﻬﺎم ﻃﺎﻟﺒﯽ. 16. ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ زﺷﮏ ﺧﺮاﺳﺎن. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﺰاده ﻗﻨﺎد. ﺳﻤﯿﺮا ﺳﺎدات اﻣﯿﺮي. 17.

www.khorasaniec.ir
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮاوري زرﺷﮏ - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور. : ﻃﻼﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ. 1. ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ رب زرﺷﮏ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﻞ ..... ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﭘﺲ از ﺑ.
tabarok.ir
تبرک | شرکت توسعه سرمایه گذاری عمرانی و صنعتی تبرک برتر ...
رکورداری غشهداب در حضور بزرگان تازه واردی قدر ۲۶ دی ۹۵ تبرک- مجموعه صنعتی ... شرکت شهداب ناب خراسان برای سومین روز پیاپی کاری رکورد دار بازار فرابورس است  ...
www.nmc-co.com
شرکت ابزار بسته بندی خراسان: NMC
شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان ، سازنده ماشین آلات صنایع غذایی و عضو ... خدمات و بهینه سازی انواع ماشین آلات تولید و بسته بندی قوطی های کنسرو خارجی ... و بسته بندی کمپوت، انواع کنسرو، مربا، عسل، ترشی جات، زیتون، زیتون پرورده، سس  ...
iranfoodtech.com
شرکت - ماشین آلات (تولید کنندگان - وارد کنندگان) - گروه صنعتی ...
نام شرکت: گروه صنعتی عاشوری ... رب اسبق - مشهد دانه خوی - شرکت چاشنی شرکت مشکات- - شرکت لواشک هم پا - شرکت شیلانه - شرکت رب بهشاد شرکت رب آذرچین ...
ghaen-r.blogfa.com
شهرستان قاينات
شهرستان قاينات سرزمين طلاي سرخ زعفران در شمال استان خراسان جنوبی قرار ... قاین در دوره اسلامی بزرگترین شهر قهستان بوده، به دلیل اینکه در مسیر راه های مهم ..... این شرکت برای اولین باراقدام به تولید کنسانتره آب زرشک در ایران و جهان نموده است .
www.foodna.ir
بانک اطلاعات شرکت های غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
24 ژوئن 2016 ... بانک اطلاعات فودنا -بانک اطلاعات شرکت های صنایع غذایی و کتاب های نمایشگاهی صنایع غذایی. ... 66, آذوقه شیراز ( حسنی ), -, ۱۵ فروردین ۱۳۹۱.