شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گلشاد مشهد


iran-tejarat.com
فروش پودر آب پنیر - iran-tejarat.com
پودر آب پنیر ارائه شده توسط شرکت به تام پودر به عنوان یکی از با کیفیت ترین ... شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد تولید کننده انواع شیر خشک،پودر آب پنیر و ...
parscenter.com
لبنیات - محصولات، تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع کننده ها و ...
توسعه و سرمایه گذاری نصر دالیا. [تولید کننده، عمده فروش، صادر کننده]. مشهد ... شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد تولید کننده انواع پودر شیر خشک،پودر آب پنیر و انواع ...
ifstrj.um.ac.ir
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﻜﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي - Iranian Food Science and ...
ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. ﮔﻠﺸﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺷﻜ. ﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﭘﻮدر ﺷﻜﺮ، ﺛﻌﻠﺐ از ﻧﻮع ژاﭘﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرك. Sun Rose. ،. واﻧﻴﻞ و ﮔﻼب ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻲ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﻗﻨﺎدي ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪﻧﺪ.
www.mwmco.com
شرکت رینگ سازی مشهد
شرکت رینگ سازی مشهد بزرگترین شرکت در زمینه تولید رینک های سواری و سنگین در ایران با بیش از 30 سال تجربه.
www.behara.ir
شرکت صنایع غذایی به آرا - چاکلز ، هاگلز ، سوپرپف
شرکت صنایع غذایی به آرا.تولید کننده محصولات چاکلز و هاگلز و کرانچیپس ، کارناوال تحت لیسانس شرکت لورنز آلمان .
demo.abshar.co.ir
دکتر بهشتی - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق ...
شركت هاي خدمات فني و مهندسي و متخصصين در دفتر خدمات مشاوره اي صنعت ... صنایع غذایی گلشاد, مدیرعامل, تولید شیرخشک و انواع محصولات پودری, 1 سال, 1384-1385.