شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گمانه کاو

www.gamanehkav.com
مهندسین مشاور گمانه کاو
شركت مهندسی گمانه كاو (گمانه کار سابق) درسال 1368 تأسيس گرديد. اين شركت از بدو تاسيس، فعاليتهاي مطالعاتي مشاوره اي خود را در حوزه زمين شناسي مهندسی، ...

iaushk.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور 3 سال به عنوان كارشناس و 6 سال به عنوان مشاور - بخش خاك و پي مركز ... مهندسين مشاور گمانه كاو از سال 1381 تاكنون حاصل همكاري با ...
www.civilica.com
تعیین وضعیت تنش های برجا با استفاده از آزمایش ... - سیویلیکا
بدیل پهلوان - دکترای زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور گمانه کاو تهران ... لرستان با استفاده از سیستم وایرلاین شکست هیدرولیکی شرکت گمانه کاو انجتم گردید.
www.tna-co.ir
ليست پروژها | شرکت مهندسی طرح نو اندیشان
شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور پیمانکار طرح و ساخت وظیفه طراحی فاز یک و دو ... کنسرسیوم اهورا مهر گستران، جهاد نصر حمزه و گمانه کاو و نیز مهندسین مشاور طرح ...
www.sadabzar.com
برخی از مشتریان - صد ابزار صنعت
شرکت شایان ابینه مدرن. شرکت شیشه و بلور کاوه. شرکت دارویی رازی. شرکت صنعتی مهراباد. شرکت فراپایه. شرکت نسوز مهر گداز. شرکت نو سازان. شرکت نیک پاد.
www.igs.ir
فصلنامه شماره 20 (3.08 مگابایت) - انجمن ژئوتکنیک ایران
عنـوان شـخص حقيقي و شـركت هاي فعـال در حوزه ژئوتكنيك و مكانيك خاك و مهندسـي پـي به عنوان. اشـخاص حقوقي شـكل ...... مشــاور شــالوده خــاك شــركت مهندســين مشــاور خشــت آزمــا. شـركت دريـا خـاك ... زمينـه توسـعه وب سـايت انجمن، بهبـود راه هاي. برقـراري ...